หมายเลข ID หัวข้อ : 00175459 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/05/2017

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ใช้งานได้สั้นแม้จะทำการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วก็ตาม. (Walkman ซีรี่ย์ NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำการปิดเพาเวอร์เครื่อง Walkman ไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน.

เครื่อง Walkman นี้จะไม่ทำการปิดให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อการเล่นหยุดลง. เป็นผลให้แบตเตอรี่จะลดลงเว้นแต่ท่านจะทำการปิดเพาเวอร์เมื่อหยุดการเล่นแล้ว.
ท่านสามารถประหยัดพลังงานในแบตเตอรี่ได้โดยการปิดเครื่อง Walkman นี้ไปเมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน.

การปิดหรือเปิดเครื่อง Walkman (ซีรี่ย์ NW-A):
Image
[1]: ปุ่ม Power

  1. กดค้างที่ปุ่ม Image power นาน 3 วินาที ในขณะที่หน้าจอเปิดอยู่.
  2. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการปิดเครื่อง Walkman.
  3. ให้ปลดฟังก์ชั่น HOLD ถ้าหากมีการเปิดใช้งานอยู่.

    หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านไม่ใช้งานเครื่อง Walkman นี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.