หมายเลข ID หัวข้อ : 00175459 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้น แม้จะชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว

สำหรับ A30 และ WM1 ซีรีส์

  ให้ปิดเพาเวอร์เมื่อไม่ใช้เครื่อง Walkman ของท่าน

  เครื่อง Walkman นี้ไม่มีการปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อการเล่นหยุดลงไป ส่งผลให้แบตเตอรี่ จะหมดลงไปได้ เว้นแต่ท่านจะปิดเพาเวอร์ไว้ เมื่อท่านหยุดเล่นเพลง
  ท่านสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้โดยการปิดเครื่อง Walkman เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว

  การเปิดหรือปิดเครื่อง Walkman (NW-A30 ซีรีส์):
   

  1. กดค้างที่ปุ่ม  Power  [1] นาน 3 วินาที ในระหว่างที่หน้าจอติดอยู่
   รูปภาพแสดงปุ่มเพาเวอร์ของเครื่อง Walkman
  2. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เพื่อทำการปิดเครื่อง Walkman นี้
  3. ปลดฟังก์ชัน HOLD ถ้าหากมีการเปิดไว้

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเครื่อง Walkman นานระยะเวลาหนึ่ง

  นอกจากนี้, เวลาการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า
  ตัวอย่างเช่น, ท่านสามารถลดความสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ได้โดยการใช้เครื่อง Walkman นั้นในสภาวะต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องรุ่นนั้น ข้อมูลบางอันที่แสดงไว้ด้านล่างอาจจะไม่มีให้ สำหรับรายสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือของเครื่อง Walkman ของท่าน

  • ตั้ง Auto Power Off เพื่อปิดเครื่อง Walkman โดยอัตโนมัติ
  • ตั้งเวลาให้สั้นลงสำหรับ Screen Off Timer
  • ปรับความสว่างของหน้าจอ
  • ปรับการตั้งค่าของคุณภาพเสียงไปเป็น Off
  • ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Bluetooth ออกไปเมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  • ปิดฟังก์ชัน NFC เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  • ปิดฟังก์ชัน การป้องกันเสียงรบกวน