หมายเลข ID หัวข้อ : 00229284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

ไฟล์ที่เก็บไว้ในการ์ด SD ของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อทาง USB จะหาไม่พบ ถึงแม้ว่าจะทำการค้นหาจากเมนูหลักของทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ในการใช้ฟีเจอร์นี้

  หมายเหตุ: สำหรับ โทรศัพท์มือถือที่ เข้ากันได้ที่นอกเหนือจาก Sony Xperia ฟีเจอร์ค้นหานี้จะครอบคลุมเฉพาะโฟลเดอร์ที่แสดงด้านล่างนี้เท่านั้น:

  • DCIM
  • Download
  • Pictures
  • Music
  • Movies
  • Video

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ไม่สามารถตรวจพบวิดีโอ/รูปภาพ ใน โทรศัพท์มือถือจากการเชื่อมต่อ USB ได้