หมายเลข ID หัวข้อ : 00072155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

ทีวีไม่ทำการเล่นวิดีโอต่าง ๆ จากกล้องหรือกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยทางการเชื่อมต่อ USB.

    ทีวีนี้ไม่รองรับการเล่นของคอนเทนท์ที่เป็น 1080p/50 หรือ 1080p/60 จากกล้องหรือกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยทาง USB. ซึ่งรวมไปถึงกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony® และ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Cyber-shot® ที่ทำการบันทึกใน โหมด PS (60p) หรือ โหมด PS (50p).

    เพื่อที่จะดูคอนเทนท์ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้บนทีวี, ให้เชื่อมต่อกล้องนั้นด้วยสายคอมโปเนนท์ หรือสาย HDMI® ที่เป็นอุปกรณ์เสริม.