หมายเลข ID หัวข้อ : 00203446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ไม่สามารถตรวจพบวิดีโอ/รูปภาพ ในโทรศัพท์โมบายจากการเชื่อมต่อ USB ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โทรศัพท์โมบายของท่าน หรือ BRAVIA TV อาจจะไม่รองรับการเล่นคอนเทนท์ผ่านการเชื่อมต่อทาง USB. ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆที่รองรับได้: วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

หมายเหตุ: วิดีโอและรูปภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือสามารถจะทำการเล่นด้วยวิธีการต่อไปนี้ในทีวีของท่าน

  • ใช้ ฟีเจอร์ Screen mirroring/Wi-Fi direct เพื่อทำการเล่น.
  • ถ่ายโอนคอนเทนท์ของโทรศัพท์มือถือนั้นไปให้กับอุปกรณ์ USB, และเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นั้นเข้ากับทีวีโดยตรงเพื่อทำการเล่นคอนเทนท์ต่างๆนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ไฟล์ที่เก็บไว้ในการ์ด SD ของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อทาง USB จะหาไม่พบ ถึงแม้ว่าจะทำการค้นหาจากเมนูหลักของทีวี