หมายเลข ID หัวข้อ : 00224284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2019

ข้อผิดพลาด: ระบบเกิดความผิดพลาด กรุณาติดต่อกับ Sony

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้ามีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ให้ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ: จะทำการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV™ ได้อย่างไร?


*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC