หมายเลข ID หัวข้อ : 00263439 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

ความผิดพลาด 9353 แสดงขึ้นมาในแอป Amazon Video ของ Android TV

  ความผิดพลาด 9353 อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดแอป Amazon Video ของ Android TV ความผิดพลาดนี้จะเริ่มเกิดขึ้นหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ในตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) หรือ เมนู (MENU)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. ในกลุ่มของ TV ให้เลือกที่แอป (Apps)
  4. ในกลุ่มของแอประบบ (System apps) ให้เลื่อนลงไปและเลือกที่แอป Prime Video 
  5. เลือกที่ ลบข้อมูล (Clear data)
  6. เลือกที่ ตกลง (OK)
  7. เริ่มการทำงานของ Android TV นั้นใหม่โดยการปิดเพาเวอร์ รอนานหนึ่งนาที และจากนั้นเปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่