หมายเลข ID หัวข้อ : 00248250 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2020

ภาพรวมเมนู Settings (การตั้งค่า) สำหรับ Android™ 9 Pie

  ข้อสำคัญ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Android 9 Pie เท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้
  • โดยขึ้นอยู่กับรุ่น อาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 9

  หัวข้อนี้จะอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในแต่ละรายการหลักในเมนู Settings (การตั้งค่า)
  ในการแสดงเมนู Settings ให้กดปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล แล้วเลือก  Settings

  ตัวเลือก Settings (การตั้งค่า)

  • การรับชมทีวี (Watching TV): การตั้งค่าการออกอากาศ เช่น การตั้งค่าช่อง, อินพุตภายนอก, ซับไตเติ้ล, การควบคุมสำหรับผู้ปกครอง, กล่องเคเบิล/ดาวเทียม (รุ่นที่เข้ากันได้กับการควบคุม IR Blaster หรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียมเท่านั้น) ฯลฯ
  • การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound): การตั้งค่าสำหรับการปรับภาพและเสียง
  • เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)): การตั้งค่าสำหรับอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อเครือข่ายในบ้าน
  • บัญชีผู้ใช้และการลงชื่อเข้าใช้งาน (Accounts & Sign-In): การตั้งค่าของบัญชี Google
  • แอป (Apps): การตั้งค่าสำหรับแอป
  • ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences): การตั้งค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นวันที่และเวลา ภาษา การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง Chromecast built-in ฯลฯ
  • รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories): การตั้งค่าสำหรับรีโมทคอนโทรลและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

  หมายเหตุ: คำแนะนำ จะปรากฏขึ้นด้วยถ้ามีรายการที่ควรจะตั้งค่าแต่ยังไม่ได้ตั้งค่า