หมายเลข ID หัวข้อ : 00202609 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้

Google Assistant สามารถจะใช้ได้ใน ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาต่อไปนี้.

ประเทศ/ภูมิภาคภาษาข้อสังเกตุ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษ -
ประเทศอังกฤษอังกฤษ -
ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศส -
ประเทศเยอรมันเยอรมันเร็วๆ นี้
ประเทศอิตาลีอิตาลี;เร็วๆ นี้
ประเทศสเปนสเปนเร็วๆ นี้
ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เร็วๆ นี้


หมายเหตุ:

 • การค้นหาด้วยเสียงสามารถใช้ได้ใน ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษา ที่ Google Assistant ไม่มีให้ใช้งาน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับที่นี่.วิธีการตรวจเช็คดูว่าทีวีนี้รองรับ Google Assistant ได้หรือไม่

ถ้าหากมีสิ่งต่อไปนี้แสดงขึ้นมาเมื่อท่านกดที่ปุ่ม (MIC) บนตัวรีโมทคอนโทรล, แสดงว่าทีวีนั้นรองรับ Google Assistant ได้.

 • Google Assistant

  [A] ไอคอน Google Assistant
  [B] ข้อเสนอแนะ

 • การค้นหาด้วยเสียง(Voice Search)


   

หมายเหตุ:

 • Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียง ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย.
 • Google Assistant จะไม่มีในบางภาษาและบางประเทศ/ภูมิภาค.

 

*Google และเครื่องหมายและโลโก้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.