หมายเลข ID หัวข้อ : 00202609 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้

  Google Assistant สามารถจะใช้ได้ใน ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

  สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า

  ประเทศ/ภูมิภาคภาษาข้อสังเกต
  ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)-
  ประเทศสหรัฐอเมริกาสเปน (Estados Unidos)-
  ประเทศแคนาดาอังกฤษ (แคนาดา)-
  ประเทศแคนาดาฝรั่งเศส-
  ประเทศเม็กซิโกสเปน (México)-
  ประเทศบราซิลโปรตุเกส-
  ประเทศอังกฤษอังกฤษ-
  ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)-
  ประเทศเยอรมันเยอรมัน (ประเทศเยอรมนี)-
  ประเทศอิตาลีอิตาลี (ประเทศอิตาลี)-
  ประเทศสเปนสเปน-
  ประเทศสวีเดนภาษาสวีเดน-
  ประเทศรัสเซียPусский-
  ประเทศออสเตรเลียอังกฤษ (ออสเตรเลีย)-
  ประเทศอินเดียอังกฤษ (อินเดีย)-
  ประเทศอินเดียहिन्दी-
  ประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซีย-
  ประเทศเวียดนามTiếng Việt-
  ประเทศไทยไทย-
  ประเทศนิวซีแลนด์อังกฤษ (นิวซีแลนด์)-
  • Google Assistant ใช้งานไม่ได้กับภาษาอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น เช่น ฝรั่งเศส (Belgigue) หรืออังกฤษ (สิงคโปร์)
  • กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

  สำหรับ Android 7.0

  ประเทศ/ภูมิภาคภาษาข้อสังเกต
  ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษ-
  ประเทศสหรัฐอเมริกาสเปน-
  ประเทศแคนาดาอังกฤษ-
  ประเทศแคนาดาฝรั่งเศส-
  ประเทศบราซิลโปรตุเกส-
  ประเทศอังกฤษอังกฤษ-
  ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศส-
  ประเทศเยอรมันเยอรมัน-
  ประเทศอิตาลีอิตาลี-
  ประเทศสเปนสเปน-
  ประเทศสวีเดนภาษาสวีเดน-
  ประเทศรัสเซียPусский-
  ประเทศออสเตรเลียอังกฤษ-
  ประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซีย-
  ประเทศอินเดียहिन्दी-
  ประเทศเวียดนามTiếng Việt-
  ประเทศไทยไทย-
  ประเทศนิวซีแลนด์อังกฤษ (นิวซีแลนด์)-

  หมายเหตุ:


  วิธีการตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นรองรับ Google Assistant ได้หรือไม่

  ถ้าหากมีสิ่งต่อไปนี้แสดงขึ้นมาเมื่อท่านกดที่ปุ่ม (MIC) บนตัวรีโมทคอนโทรล แสดงว่าทีวีนั้นรองรับ Google Assistant ได้

  Google Assistant

  ไอคอน Google Assistant และคำชี้แนะ จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

  • A: ไอคอน Google Assistant
  • B: คำแนะนำ

  การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

  ไอคอนของ ไมโครโฟนจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ


  วิธีการใช้ Google Assistant

  ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  หมายเหตุ:

  • Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียง ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย
  • Google Assistant จะไม่มีในบางภาษาและบางประเทศ/ภูมิภาค