หมายเลข ID หัวข้อ : 00203626 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ประเทศและภูมิภาคที่ Sony Android TV™ รองรับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

ในประเทศต่อไปนี้, ท่านสามารถสั่งงานด้วยเสียงจาก Android TV ได้โดยใช้ลำโพงที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa เช่น Amazon Echo. (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018)

  • ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประเทศอังกฤษ
  • แคนาดา(เฉพาะภาษาอังกฤษ)
  • ประเทศเยอรมัน
  • ประเทศออสเตรีย
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • ประเทศออสเตรเลีย
  • ประเทศนิวซีแลนด์
  • ประเทศอินเดีย

หมายเหตุ: ในประเทศต่าง ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น, การสั่งงานด้วยเสียงสำหรับ Android TV ยังไม่มีการรองรับแม้จะมีลำโพงที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa วางจำหน่ายอยู่ก็ตาม.

 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.