หมายเลข ID หัวข้อ : 00203626 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ประเทศและภูมิภาคที่ Sony Android TV™ รองรับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  ในประเทศต่อไปนี้, ท่านสามารถสั่งงานด้วยเสียงจาก Android TV ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2562)

  • ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประเทศอังกฤษ
  • แคนาดา(ภาษาอังกฤษ)
  • ประเทศเยอรมัน
  • ประเทศออสเตรีย
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • ฝรั่งเศส(มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • สเปน(มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • ประเทศออสเตรเลีย
  • ประเทศนิวซีแลนด์
  • ประเทศอินเดีย

  หมายเหตุ: ในประเทศต่าง ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น, การสั่งงานด้วยเสียงสำหรับ Android TV ยังไม่มีการรองรับแม้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa วางจำหน่ายอยู่ก็ตาม.

   

  *Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือธุระกิจในเครือ