หมายเลข ID หัวข้อ : 00203626 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/03/2021

ประเทศและภูมิภาคที่ ทีวี Sony รองรับ อุปกรณ์ Amazon Alexa ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่สามารถใช้ได้ (Applicable Products and Categories) ของหัวข้อนี้

  ในประเทศต่อไปนี้ ท่านสามารถสั่งงานด้วยเสียงกับทีวี ที่ใช้อุปกรณ์ Amazon Alexa ได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)

  • ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประเทศอังกฤษ
  • แคนาดา (ภาษาอังกฤษ)
  • แคนาดา (ภาษาฝรั่งเศส) (จะมีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • เม็กซิโก (มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • อิตาลี (มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • ประเทศเยอรมัน
  • ประเทศออสเตรีย
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • ฝรั่งเศส (มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • สเปน (มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • อิตาลี (มีอยู่ใน Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  • ประเทศออสเตรเลีย
  • ประเทศนิวซีแลนด์
  • ประเทศอินเดีย

  หมายเหตุ: ในประเทศต่าง ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น การสั่งงานด้วยเสียงสำหรับทีวียังไม่มีการรองรับแม้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Amazon Alexa วางจำหน่ายอยู่ก็ตาม

   

  *Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือธุระกิจในเครือ