หมายเลข ID หัวข้อ : 00176522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2022

ฉันจะใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ได้อย่างไร?

  Android TV™/Google TV™ ของเราจะรองรับการทำงานของการจดจำเสียงได้ คุณสมบัตินี้เรียกว่า “การค้นหาด้วยเสียง (Voice search)” และจะทำให้ท่านป้อนการสั่งงานเข้าไปให้กับทีวี โดยใช้เสียงของท่านได้ ท่านสามารถดูการสาธิตการทำงานของฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงนี้ได้ โดยการคลิกที่ วิดีโอการค้นหาด้วยเสียง นี้

  หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่านมี Google Assistant ในตัว ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ได้ ทีวีจะใช้ Google Assistant นี้ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ท่านจะต้องทำการจับคู่รีโมทคอนโทรลเข้ากับทีวีของท่านก่อนเครื่องจึงจะทำงานได้ วิธีการจับคู่จะขึ้นอยู่กับชนิดของรีโมทคอนโทรลของท่าน

  • ทีวีของท่านต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้การค้นหาด้วยเสียง
  • สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในปี 2558 ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) กับทีวี
  • สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรล (Remote Control) — ปุ่ม เปิด (Activate) หรือ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (Connect via Bluetooth) (สำหรับ Android™ 9 หรือที่ใหม่กว่า)
    • เลือกที่ รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรล (Remote Control) — ปุ่ม เปิด (Activate) หรือ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (Connect via Bluetooth) (สำหรับ Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
   3. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  ทำการค้นหาด้วยเสียง

  เมื่อทำเรื่องนี้เสร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียง
  หมายเหตุ:

  • รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้จะมีปุ่มหรือเครื่องหมายไมโครโฟน (Microphone) ดังรูปด้านล่าง กรุณาตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลนั้นมีปุ่มหรือเครื่องหมายไมโครโฟน (Microphone) หรือไม่
  • ตำแหน่งของ ปุ่มของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน

   ปุ่มไมโครโฟน (Microphone) บนตัวรีโมทคอนโทรลทั้งสองแบบ

   • A: รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2558
   • B: รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า

   สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV (ยกเว้น W8K, X74K และ X75K ซีรีส์):

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลกดค้างที่ปุ่มไมโครโฟน (Microphone) ไฟ LED บนตัวรีโมทคอนโทรลจะติดสว่างขึ้นมาเป็นการแสดงว่าฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงได้มีการเปิดใช้งานแล้ว
   2. ในระหว่างที่กดค้างปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) ให้พูดใส่ไมโครโฟนบนตัวรีโมทคอนโทรล

   สำหรับ W8K, X74K, X75K ซีรีส์และรุ่นที่เป็น Android TV :

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (MENU)
   2. ไฟ LED บนตัวรีโมทคอนโทรลจะติดสว่างขึ้นมาเป็นการแสดงว่าฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงได้มีการเปิดใช้งานแล้ว ให้พูดเข้าไปในไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล

   หมายเหตุ: ถ้าหากเสียงของท่านไม่ได้รับการรองรับ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ คำสั่งเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานในรีโมทของฉัน

   ตัวอย่างของถ้อยคำที่ใช้ในการค้นหา

   การค้นหาด้วยเสียงจะให้ท่านมีตัวเลือกต่อไปนี้:

   • การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

    • Pancakes
    • Romantic comedies
    • Oscar winners

    รายการของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแอปจะแสดงบนหน้าจอ

   • เสียงที่เป็นคำถาม

    • Who is the president of Italy ?
    • What time is it in London?
    • What is 24,000 divided by 7?

    คำตอบจะแสดงบนหน้าจอ

   • การควบคุมด้วยเสียง

    • HDMI 1
    • Open YouTube™

    อินพุต / แอปต่อไปนี้จะเปิดการทำงานขึ้นมา

   หมายเหตุ:

   • เมื่อท่านกดปุ่มไมโครโฟน บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน หรือเปิดการทำงานจากไอคอน Voice Search คุณสมบัตินี้จะแสดงอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่จะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถจะบอกได้ว่าตัวเลือกการค้นหาด้วยเสียง มีการเปิดทำงานแล้ว จากไอคอนของไมโครโฟน หรือหน้าจอของท่านจะเป็นสีแดง (สำหรับการบันทึก) และไฟ LED บนตัวรีโมทของท่านจะติดสว่างขึ้นมา

   • การค้นหาด้วยเสียงไม่รองรับการท่องเว็บ มีการรวมเนื้อหาเป็นการพิเศษจาก YouTube และที่มีให้ใน Google Play Store การค้นหาจะรวมถึงแอปที่มีความเกี่ยวข้องกับบางส่วนกับ Google ท่านสามารถที่จะ ดู/ปรับ เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการค้นหาด้วยเสียง โดยการใช้หนึ่งในเส้นทางของเมนูต่อไปนี้:

    • การตั้งค่าด่วน (Quick settings)การตั้งค่า (Settings)บัญชีผู้ใช้และการลงชื่อเข้าใช้ Accounts & Sign In) — บัญชีผู้ใช้ Google TV — Google Assistantแอปที่ค้นหาได้ (Searchable apps)
    • โฮม (HOME)การตั้งค่า (Settings)ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Google Assistantแอปที่ค้นหาได้ (Searchable apps)
    • โฮม (HOME)การตั้งค่า (Settings)ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Googleแอปที่ค้นหาได้ (Searchable apps)
    • โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings)ค้นหา (Search)แอปที่ค้นหาได้ (Searchable apps)