หมายเลข ID หัวข้อ : 00176522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ฉันจะใช้ฟังก์ชัน Voice Search ได้อย่างไร?

  Android TV™/Google TV™ ของเราจะรองรับการทำงานของการจดจำเสียงได้ ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “การค้นหาด้วยเสียง (Voice search)” และจะทำให้ท่านป้อนการสั่งงานเข้าไปให้กับทีวี โดยใช้เสียงของท่านได้ ท่านสามารถดูการสาธิตการทำงานของฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงนี้ได้ โดยการคลิกที่ วิดีโอการค้นหาด้วยเสียงนี้

  หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่่านมี Google Assistant ในตัว ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ได้ ทีวีจะใช้ Google Assistant นี้ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับ และวิธีการใช้ Google Assistant
   

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ท่านจะต้องทำการจับคู่ รีโมทคอนโทรลเข้ากับทีวีของท่านก่อนเครื่องจึงจะทำงานได้ วิธีการจับคู่จะขึ้นอยู่กับชนิดของรีโมทคอนโทรลของท่าน

  • ทีวีของท่านต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้การค้นหาด้วยเสียง
  • สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2558 ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการจับคู่ Touchpad Remote Control กับทีวี
  • สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — ควบคุมระยะไกลด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรล (Remote Control) — ปุ่ม เปิด (Activate) ไมโครโฟน หรือ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (Connect via Bluetooth) (สำหรับ Android™ 9 หรือที่ใหม่กว่า)
    • เลือกที่ ควบคุมระยะไกลด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรล (Remote Control) — ปุ่ม เปิด (Activate) ไมโครโฟน หรือ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (Connect via Bluetooth) (สำหรับ Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
   3. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  ทำการค้นหาด้วยเสียง

  เมื่อทำเรื่องนี้เสร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ฟังก์ชัน ค้นหาด้วยเสียง

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน กดที่ปุ่ม Microphone  ท่านจะได้รับการนำไปที่หน้าจอ การค้นหาด้วยเสียง โดยตรง

   ปุ่ม Microphone บนตัวรีโมทคอนโทรลทั้งสองแบบ
   1. Touchpad Remote Control สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2558
   2. รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของ ปุ่มของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน

  2. ไฟ LED บนตัวรีโมทคอนโทรลจะติดสว่างแสดงถึงการเปิดทำงานของฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง จากนั้นให้พูดเข้าไปที่ไมโครโฟนในตัว

   หมายเหตุ:ถ้าหากเสียงของท่านไม่ได้รับการรองรับ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้
   การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน
    

  ตัวอย่างของถ้อยคำที่ใช้ในการค้นหา

  การค้นหาด้วยเสียงจะให้ท่านมีตัวเลือกต่อไปนี้:

  • การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)

   • Pancakes
   • Romantic comedies
   • Oscar winners

   รายการของเนิ้อหาที่เกี่ยวข้องและแอปจะแสดงบนหน้าจอ

  • เสียงที่เป็นคำถาม

   • Who is the president of Italy ?
   • What time is it in London?
   • What is 24,000 divided by 7?

   คำตอบจะแสดงบนหน้าจอ

  • การควบคุมด้วยเสียง

   • HDMI 1
   • Open YouTube™

   อินพุต / แอปต่อไปนี้จะเปิดการทำงานขึ้นมา

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านกดปุ่ม ไมโครโฟน บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน หรือเปิดการทำงานจากไอคอน Voice Search ฟีเจอร์นี้จะแสดงอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่จะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถจะบอกได้ว่าตัวเลือกการค้นหาด้วยเสียง มีการเปิดทำงานแล้ว จากไอคอนของไมโครโฟน หรือหน้าจอของท่านจะเป็นสีแดง (สำหรับการบันทึก) และไฟ LED บนตัวรีโมทของท่านจะติดสว่างขึ้นมา

  • การค้นหาด้วยเสียงไม่รองรับการท่องเว็บ มีการรวมเนิ้อหาเป็นการพิเศษจาก YouTube และที่มีให้ใน Google Play Store การค้นหาจะรวมถึงแอปที่มีความเกี่ยวข้องกับบางส่วนกับ Google ท่านสามารถที่จะ ดู/ปรับ เนิ้อหาที่เชื่อมโยงกับการค้นหาด้วยเสียง โดยการใช้หนึ่งในเส้นทางของเมนูต่อไปนี้:

   • โฮม (HOME) — การตั้งค่า (Settings)ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) — ค้นหา (Search)
   • โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings)ค้นหา (Search) ใน ค่ากำหนดระบบ (System Preferences)