หมายเลข ID หัวข้อ : 00226864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Google Assistant

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับ ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษา ที่รองรับ Google Assistant ได้เท่านั้น สำหรับ ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษา ที่ใช้ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant
   

  Q1: มีภาษาอะไรบ้างที่ Google Assistant รองรับได้?
  Q2: ฉันจะสามารถเปลี่ยนภาษาในทีวีของฉันได้อย่างไร?
  Q3: ฉันจะสามารถใช้ Google Assistant ได้หรือไม่ ถ้าหากฉันไม่ได้ลงชื่อเข้าไปในบัญชี Google ของฉัน?
  Q4: ฉันจะดูรายการของการสั่งงาน (Command) ได้อย่างไร?
  Q5: ฉันจะสามารถใช้ Google Assistant ในภาษาที่แตกต่างออกไปได้เมื่อใด?
  Q6: วิธีการค้นหาคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ โดยใช้ Google Assistant

  สำหรับวิธีการใช้ Google Assistant ให้ดูดังต่อไปนี้
  วิธีการใช้ Google Assistant


  Q1: มีภาษาอะไรบ้างที่ Google Assistant รองรับได้?

  A1: อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษา ที่รองรับ และวิธีการใช้ Google Assistant
   


  Q2: ฉันจะสามารถเปลี่ยนภาษาในทีวีของฉันได้อย่างไร?

  A2: ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนภาษาในทีวีของท่าน:

  1. ในตัวรีโมทของทีวีที่จัดมาให้ กดที่ HOME.
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device Preferencelanguage — ภาษาที่ต้องการ (Android™ 9.0)
   • เลือกที่ language — ภาษาที่ต้องการ (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

  Q3: ฉันจะสามารถใช้ Google Assistant ได้หรือไม่ ถ้าหากฉันไม่ได้ลงชื่อเข้าไปในบัญชี Google ของฉัน?

  A3: ได้ ท่านสามารถใช้ Google Assistantได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันที่จำกัดไว้เท่านั้น
   


  Q4: ฉันจะดูรายการของการสั่งงาน (Command) ได้อย่างไร?

  A4: ท่านสามารถตรวจเช็คกับลิงค์ต่อไปนี้ได้
  https://support.google.com/assistant/answer/7540545
   


  Q5: ฉันจะสามารถใช้ Google Assistant ได้ในภาษาที่แตกต่างออกไปได้เมื่อใด?

  A5: เราจะประกาศให้ทราบเมื่อพร้อมแล้ว 


  Q6: วิธีการค้นหาคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ โดยใช้ Google Assistant

  A6: Google Assistant สามารถตอบสนองกับคำขอค้นหาของท่านได้ ขึ้นอยู่กับท่านทำอะไรกับทีวีนั้น เช่นรับชมรายการทีวี หรือคอนเทนท์ที่บันทึกไว้ 
  ตัวอย่างเช่น ถ้าหากท่านพูดคำหลัก ในตอนที่รับชมทีวี Google Assistant จะให้รายการโปรแกรมทีวีที่ตรงกันกับคำหลักนั้น และ ออกอากาศในตอนนั้น พร้อมกับที่จะมีขึ้นในอนาคต


  *Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC