หมายเลข ID หัวข้อ : 00228984 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2019

ฟีเจอร์ Google Assistant หรือ ไมค์ในตัว ไม่สามารถใช้ได้หลังการเปลี่ยนการตั้งค่าของภาษา

    ถ้าหากท่านทำการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของภาษา, ตัว Google Assistant อาจจะกลายเป็นการค้นหาด้วยเสียง หรือฟีเจอร์ไมค์ในตัวอาจจะไม่สามารถใช้งานได้
    ทั้งนี้เนื่องจาก ฟีเจอร์ Google Assistant การตรวจหา“OK Google”  ไม่ได้รับการรองรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาษานั้น ๆ

    จากการตั้งค่าของภาษา ให้เลือกภาษาที่รองรับได้สำหรับแต่ละฟีเจอร์

    หมายเหตุ: หน้าจอของการตั้งค่าภาษา จะเปลี่ยนไปหลังการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด
    ฟังก์ชันไมค์ในตัว จะมีในเครื่องบางรุ่น