หมายเลข ID หัวข้อ : 00202595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ ไมค์ในตัว (Built-in MIC) (เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

  ภาษาที่รองรับได้

  ไมค์ในตัวที่สามารถใช้ในค้นหาสำหรับเนิ้อหาหรือใช้งานทีวีในลักษณะแฮนด์ฟรีได้ในภาษาต่อไปนี้

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
  • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
  • อังกฤษ (อินเดีย)
  • อังกฤษ (แคนาดา)
  • อังกฤษ(สิงคโปร์)
  • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
  • Français (Canada)
  • เยอรมัน (ประเทศเยอรมนี)
  • Español (España)
  • สเปน (México)
  • สเปน (Estados Unidos)
  • อิตาลี (ประเทศอิตาลี)
  • Português (Brasil)
  • Dansk
  • ภาษาสวีเดน
  • Norsk bokmål
  • เนเธอร์แลนด์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
  • 日本語
  • हिन्दी

  หมายเหตุ:

  • ในบางรุ่น จะสามารถเลือกได้เฉพาะภาษาในภูมิภาคของท่านเท่านั้น
  • ท่านไม่สามารถใช้ ไมค์ในตัวเมื่อ การตั้งค่า ภาษา (Language) ตั้งไว้เป็น ภาษาที่รองรับไม่ได้
  • สำหรับภาษาอื่น ๆ ให้ใช้ปุ่ม MIC บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  • Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียงด้วยไมค์ในตัว ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

  วิธีการใช้ไมค์ในตัว (Built-in MIC)
  ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การใช้การค้นหาด้วยเสียวแบบ แฮนด์ฟรี (เฉพาะทีวีที่มี ไมค์ในตัว (Built-in MIC))