หมายเลข ID หัวข้อ : 00202595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/04/2019

ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ ไมค์ในตัว(Built-in MIC)(เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ภาษาที่รองรับได้

ไมค์ในตัวที่สามารถใช้ในค้นหาสำหรับคอนเทนท์หรือใช้งานทีวีในลักษณะแฮนด์ฟรีได้ในภาษาต่อไปนี้.

  • อังกฤษ(ออสเตรเลีย)
  • อังกฤษ(อินเดีย)
  • อังกฤษ(สิงคโปร์)
  • อังกฤษ(สหราชอาณาจักร)
  • ฝรั่งเศส
  • ฮินดู

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถใช้ไมค์ในตัว(Built-in MIC) เมื่อการตั้งค่าของภาษา(Language)ไปเป็นภาษาที่ไม่รองรับเช่น English (New Zealand)

หมายเหตุ:

  • สำหรับภาษาอื่น ๆ ให้ใช้ปุ่ม MIC บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  • Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียงด้วยไมค์ในตัว ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย.

วิธีการใช้ ไมค์ในตัว
ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: การใช้การค้นหาด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรี(เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

 

*Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.