หมายเลข ID หัวข้อ : 00252610 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/01/2021

Google Assistant บางครั้งต้องให้ฉัน ลงชื่อเข้าใช้งานกับ บัญชีผู้ใช้ Google แม้ว่าฉันได้เลือกใช้ Assistant แบบไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานก็ตาม

    ฟีเจอร์ Google Assistant โดยปกติสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน แต่ แอปพลิเคชันที่ใช้คำพูดบางอันที่ทำงานกับ Google Assistant ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้งานกับ บัญชีผู้ใช้ Google ด้วย