หมายเลข ID หัวข้อ : 00200534 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

วิธีการเปิด Dolby Vision ในเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกหัวข้อ เพื่อดูคำตอบ.เริ่มต้นใช้งาน

 • อัปเดตเครื่องเล่น Blu-ray ของท่านด้วยเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด , M43.R.0175 หรือที่ใหม่กว่า.
 • ใช้สาย Premium Hi-Speed HDMI หรือสาย HDMI ที่รองรับแบนด์วิดธ์ 18 Gbps ทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray และทีวีของท่าน.
 • เชื่อมต่อกับ UHD(4K)/HDR TV ที่ใช้งาน Dolby Vision ได้.
 • Blu-ray Disc หรือบริการคอนเทนท์ ทางเครือข่าย.

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับ UHD (4K)/HDR TV ที่ใช้ Dolby Vision ได้ โดยใช้สาย Premium High Speed HDMI หรือสาย High Speed HDMI ที่รองรับแบนด์วิดธ์ 18 Gbps. 

 • เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับแจ็คขั้วต่อ HDMI OUT ในเครื่องเล่น.
 • เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายthe HDMI เข้ากับแจ็คขั้วต่อ HDMI input สำหรับ UHD (4K)/HDR หรือ UHD (4K)/60p ในทีวีของท่ี่าน.

 
 
 
[A] แจ็คขั้วต่อ HDMI Out ของเครื่องเล่น Blu-ray.
[B] แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของทีวี.


 ถ้าหากท่านใช้เครื่องรับ AV หรือเครื่องซาวด์บาร์:
 
 ตรวจสอบดูว่าเครื่องรับ AV หรือเครื่องซาวด์บาร์นั้นเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นและ UHD (4K)/HDR TV ที่ใช้ Dolby Vision ได้, และกรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นใช้งานร่วมกันได้กับการโอนถ่าย/การสวิทช์สัญญาณ Dolby Vision.

 

[A] แจ็คขั้วต่อ HDMI Out ของเครื่องเล่น Blu-ray.
[B] แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของอุปกรณ์ออดิโอ (เครื่องรับ AV หรือเครื่องซาวด์บาร์) .
[C] แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของอุปกรณ์ออดิโอ(เครื่องรับ AV หรือเครื่องซาวด์บาร์)
[D] แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของทีวี.
 
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:
วิธีการเล่นกลับออดิโอฟอร์แมท Dolby Atmos โดยใช้เครื่องรับ AV Multi Channel หรือเครื่อง Sound Bar


Settings

 • ตรวจสอบการตั้งค่าของ Dolby Vision Output ว่าตั้งไปเป็น ON ในเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Screen Settings.
  3. ตั้งค่า Dolby Vision Output Setting ไปที่ ON.

  หมายเหตุ: ไม่มีการตั้งค่าแบบ “Auto” และการตั้งค่าเริ่มต้นของ Dolby Vision Output คือ OFF.

 • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของ HDMI สำหรับแจ็คขั้วต่อ HDMI ในทีวีของท่านสอดคล้องกับ HDR.

  • สำหรับ Sony BRAVIA TV:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
   4. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.
     
  • สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานของทีวีของท่านสำหรับการตั้งค่านี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อปรับการตั้งค่าของ Dolby Vision Output Setting ไปเป็น ON, ค่าของ Video Settings และฟังก์ชัน 3D Playback จะไม่สามารถใช้งานได้.
 • คอนเทนท์ที่สอดคล้องกับ Dolby Vision จะออกมากับ HDR10 เมื่อตั้งค่าของ Dolby Vision Output ไปที่ OFF (การตั้งค่าเริ่มต้น).
 • เมื่อมีการเปิดการทำงานของ Dolby Vision, คอนเทนท์ทั้งหมด(รวมทั้งเนื้อหาที่ไม่ได้เข้ารหัส Dolby Vision เช่น HD Blu-ray Disc หรือคอนเทนท์สตรีมมิ่งที่ไม่ใช่ HDR) จะเล่นได้โดยใช้ Dolby Vision output. กรุณาอ้างอิงกับตารางด้านล่างนี้:

  Dolby Vision Output Specifications

  Dolby Vision Output SettingContentUHD (4K) / HDR TV ที่ใช้ได้กับ Dolby VisionUHD (4K) / HDR TV ที่ใช้ไม่ได้กับ Dolby VisionSDR TV
  Dolby Vision ONDolby VisionDolby Vision OutputHDR 10 OutputSDR Output แปลงจาก HDR ไปเป็น SDR
  HDR10 (High Dynamic Range)
  SDR (Standard Dynamic Range)SDR Output
  Dolby Vision: OFF
  (การตั้งค่าเริ่มต้น)
  Dolby VisionHDR10 OutputHDR10 OutputSDR Output แปลงจาก HDR ไปเป็น SDR
  HDR10
  SDR (Standard Dynamic Range)SDR OutputSDR OutputSDR Output