หมายเลข ID หัวข้อ : 00199771 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานในเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player หรือ เครื่องเล่น Network Media.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่น Network Media.

  คำเตือน: โดยการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน การตั้งค่าทั้งหมดในเครื่องเล่นนั้นจะถูกคืนค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.

  หมายเหตุ: ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางต่าง ๆ ลูกศรต่าง ๆบนตัวรีโมทเพื่อไปยังจุดต่าง ๆ ในเมนู และใช้ปุ่มตรงกลางเป็นปุ่ม Enter.

  1. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเลือก video input บนทีวีไว้ถูกต้องแล้ว.
  2. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray Disc.
  3. เมื่อเมนูแสดงขึ้นมาแล้ว ให้กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ซ้าย บนตัวรีโมทและ ไปที่ตัวเลือก Setup.
  4. ใน Setup, ให้ใช้ปุ่มลูกศรชี้ ลงด้านล่าง และไปที่ Resetting และกดที่ปุ่ม Enter.
  5. ใน Resetting, ให้เลือกที่ Reset to Factory Default Settings หรือ Initialize Personal Information.

   หมายเหตุ:

   • ตัวเลือก Reset to Factory Default Settings จะแสดงเมนูอันอื่นที่ท่านสามารถจะรีเซ็ตการตั้งค่าของเครือข่าย ออดิโอและวิดีโอปัจจุบัน ในเครื่องเล่นนั้นได้ All Settings ถ้าหากท่านต้องการจะคืนสภาพทุกอย่าง.
   • Initialize Personal Information จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องเล่น และในบางแอปของอินเทอร์เน็ต.
  6. ไปในแต่ละตัวเลือกของทั้งสองอัน ถ้าหากท่านต้องการจะคืนสภาพอย่างสมบูรณ์ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น.