หมายเลข ID หัวข้อ : 00199771 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

วิธีการดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานในเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player หรือ เครื่องเล่น Network Media

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตรวจดูหน้าจอเมนูก่อนที่จะทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  ขั้นตอนในหัวข้อนี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์ของท่านที่มีหน้าจอเมนูเหมือนกับภาพด้านล่างนี้เท่านั้น:

  เมนูเครื่องเล่น Blu-ray Disc

  วิธีการดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานในเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่นมีเดียเครือข่าย

  คำเตือน! โดยการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน การตั้งค่าทั้งหมดในเครื่องเล่นนั้นจะถูกคืนค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  หมายเหตุ: ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางต่าง ๆ ลูกศรต่าง ๆบนตัวรีโมทเพื่อไปยังจุดต่าง ๆ ในเมนู และใช้ปุ่มตรงกลางเป็นปุ่ม Enter

  1. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเลือก อินพุตวิดีโอ (Video input) บนทีวีไว้ถูกต้องแล้ว
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  3. เมื่อเมนูแสดงขึ้นมาแล้ว ให้กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ซ้าย บนตัวรีโมทและ ไปที่ตัวเลือก เซ็ตอัป (Setup)
  4. ใน เซ็ตอัป (Setup)ให้ใช้ปุ่มลูกศรชี้ ลงด้านล่าง และไปที่ การรีเซ็ต (Resetting) และกดที่ปุ่ม Enter
  5. ใน การรีเซ็ต (Resetting)ให้เลือกที่ รีเซ็ตไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset to Factory Default Settings) หรือ รีเซ็ตข้อมูลส่วนบุคคล (Initialize Personal Information)

   หมายเหตุ:

   • ตัวเลือกรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset to Factory Default Settings) จะแสดงเมนูอันอื่นที่ท่านสามารถจะรีเซ็ตการตั้งค่าของเครือข่าย ออดิโอและวิดีโอปัจจุบัน ในเครื่องเล่นนั้นได้ การตั้งค่าทั้งหมด (All Settings) ถ้าหากท่านต้องการจะคืนสภาพทุกอย่าง
   • การรีเซ็ตข้อมูลส่วนบุคคล (Initialize Personal Information) จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องเล่น และในบางแอปของอินเทอร์เน็ต
  6. ไปในแต่ละตัวเลือกของทั้งสองอัน ถ้าหากท่านต้องการจะคืนสภาพอย่างสมบูรณ์ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข อุปกรณ์ของท่านอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม การซ่อมและการรับประกัน