หมายเลข ID หัวข้อ : 00152115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของฉัน.

  สามารถทำการอัพเดตโดยไม่ต้องใช้เครือข่ายได้หรือไม่?
  แจ็คต่อ USB บนเครื่องเล่นนี้สามารถใช้สำหรับการอัพเดตได้หรือไม่?


  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์.

  1. เลือกที่ Setup ในเมนู home โดยการกดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้ายหรือทางขวา.
  2. เลือกที่ Software Update โดยการกดลูกศรชี้ขึ้นบนหรือลงล่าง.
  3. กดที่ ENTER.
  4. เลือกวิธีการอัพเดตที่ท่านต้องการจะใช้.
  • Update via Internet แนะนำให้ใช้เมื่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เสถียร.
  • Update via USB Memory ใช้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต.

   หมายเหตุ: ไฟล์สำหรับอัพเดตจะต้องทำการดาวน์โหลดมาก่อน และเก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตโดยใช้วิธีการนี้.