หมายเลข ID หัวข้อ : 00196833 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

วิธีการเล่นเสียงฟอร์แมท Dolby Atmos โดยใช้เครื่องรับ Multi Channel AV หรือเครื่อง Sound Bar

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  อ้างอิงกับขั้นตอนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน เข้ากันได้กับ HDMI (eARC) หรือไม่:

  หมายเหตุ: ป้ายอินพุตที่ด้านหลังของทีวี จะช่วยยืนยันว่าทีวีของท่าน (ขั้วต่อ HDMI IN) รองรับการเชื่อมตอ eARC ได้หรือไม่

  รูปภาพแสดงป้ายอินพุตที่ด้านหลังของทีวี

  เชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่เข้ากันได้ด้วย HDMI (eARC)

  เมื่อเครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI (eARC/ARC) ท่านจะสามารถเล่น คอนเทนท์ต่อไปนี้ได้:

  • คอนเทนท์ที่เป็นฟอร์แมท Dolby Atmos ที่ออกจากทีวี
  • คอนเทนท์ที่เป็นฟอร์แมท Dolby Atmos ที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องเล่น เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc™

  หมายเหตุ:

  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของ Sound Bar ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด หรืออีกวิธีหนึ่ง ท่านสามารถที่จะรอรับการแจ้งเตือนในการออกของเฟิร์มแวร์ในอนาคต โดยการดาวน์โหลดและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านไว้ใน แอปมือถือ Support By Sony ของเรา ก็ได้เช่นกัน
  • เมื่อท่านเล่นคอนเทนท์ Dolby Atmos จากเครื่องเล่น Blu-ray Disc ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้:
   • อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องเล่น Blu-ray Disc เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่องเล่นนั้นรองรับ Dolby Atmos หรือไม่
   • คอนเทนท์ที่เป็นของบริการจากเครือข่าย (เช่น Netflix) ไม่สามารถจะเล่นฟอร์แมท Dolby Atmos ได้ ถึงแม้ว่าคอนเทนท์นั้นจะมี Dolby Atmos audio ด้วยก็ตาม
   • คอนเทนท์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Dolby Atmos จะมีออกมาในแผ่น Blu-ray ตรวจหาเครื่องหมาย Dolby Atmos บนแผ่นดิสก์เพื่อดูว่าแผ่นดิสก์นั้นใช้งานร่วมกันได้กับ Dolby Atmos หรือไม่
   • เปิดหน้าต่างเลือกออดิโอในเมนูของแผ่น Blu-ray นั้น และเลือกออดิโอ (ภาษา) ที่มีอยู่ใน Dolby Atmos
   • ถ้าต้องการเล่นคอนเทนท์ที่มี Dolby Atmos เครื่องเล่นจะต้องตั้งเอาต์พุตของ Dolby Atmos ไว้เป็นออดิโอขั้นต้น (เสียงหลัก) เพียงอย่างเดียว เช่นในเครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc เมื่อมีการตั้ง BD Audio MIX Setting ใน Audio Settings ไว้ที่ On ออดิโอจะไม่สามารถให้เสียงที่เป็น Dolby Atmos ออกมาได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องเล่น Blu-ray Disc


  วิธีการเชื่อมต่อ

  1. เชื่อมต่อพอร์ต Sound Bar HDMI OUT eARC/ARC และพอร์ต TV HDMI IN eARC/ARC โดยใช้สาย HDMI
  2. เชื่อมต่อพอร์ต playback device HDMI OUT และ TV หรือ Sound Bar พอร์ต HDMI IN โดยใช้สาย HDMI
   หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนที่ 2 ใช้พอร์ต HDMI IN ของทีวีหรือของเครื่อง Sound Bar ที่ไม่ได้ใช้งาน

   ผังการเชื่อมต่อ
   1. Sound Bar
   2. ทีวี
   3. เครื่องเล่น Blu-ray Disc
   4. สาย HDMI ความเร็วสูง
  3. เปิดฟังก์ชัน eARC สำหรับเครื่อง Sound Bar
   หมายเหตุ: ขั้นตอนสำหรับการเปิด ฟังก์ชัน eARC จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง Sound Bar นั้น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างขั้นตอนของ HT-Z9F มีดังนี้:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัว รีโมทคอนโทรล และจากนั้นเลือกที่ Setup - Advanced SettingsHDMI Settings - eARC - On
   2. ใน HDMI Settings เลือกที่ HDMI Signal Format และจากนั้นเลือกที่ Enhanced format
  4. เช็คการตั้งค่าของ HDMI ของทีวี
   หมายเหตุ: ขั้นตอนสำหรับการเปิด ฟังก์ชัน eARC จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวีนั้น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์
   1. ใน HDMI Settings เลือกที่ eARC และตั้งไปที่ On
   2. ใน HDMI Settings เลือกที่ HDMI Signal Format และจากนั้นเลือกที่ Enhanced format

  เชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่เข้ากันไม่ได้ด้วย HDMI (eARC)

  เมื่อเครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกับทีวีที่ เข้ากันไม่ได้กับ HDMI (eARC) ท่านสามารถจะเล่นได้เฉพาะคอนเทนท์ที่เป็นฟอร์แมท Dolby Atmos ที่ออกมาจาก อุปกรณ์เครื่องเล่น เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ เท่านั้น ท่านจะไม่สามารถเล่น คอนเทนท์ที่เป็นฟอร์แมท Dolby Atoms ที่ออกจากทีวีได้

  หมายเหตุ: เมื่อท่านเล่นคอนเทนท์ Dolby Atmos จากเครื่องเล่น Blu-ray Disc ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้:

  • อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องเล่น Blu-ray Disc เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่องเล่นนั้นรองรับ Dolby Atmos หรือไม่
  • คอนเทนท์ของบริการเครือข่าย (เช่น Netflix) ไม่สามารถเล่นในฟอร์แมท Dolby Atmos ได้ ถึงแม้ว่าคอนเทนท์นั้นจะมีออดิโอทีเป็น Dolby Atmos ก็ตาม
  • คอนเทนท์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Dolby Atmos จะมีการออกมาในรูปของแผ่น Blu-ray Discs ตรวจดูว่ามีเครื่องหมาย the Dolby Atmos บนแผ่นเพื่อดูว่าแผ่นนั้นใช้งานร่วมกันได้กับ Dolby Atmos หรือไม่
  • เปิดหน้าต่างเลือกออดิโอในเมนูของแผ่น Blu-ray นั้น และเลือกออดิโอ (ภาษา) ที่มีอยู่ใน Dolby Atmos
  • ถ้าต้องการเล่นคอนเทนท์ที่มี Dolby Atmos เครื่องเล่นจะต้องตั้งเอาต์พุตของ Dolby Atmos ไว้เป็นออดิโอขั้นต้น (เสียงหลัก) เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่นในเครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc เมื่อมีการตั้ง BD Audio MIX Setting ใน Audio Settings ไว้ที่ On ออดิโอจะไม่สามารถให้เสียงที่เป็น Dolby Atmos ออกมาได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องเล่น Blu-ray Disc

  วิธีการเชื่อมต่อ

  1. เชื่อมต่อพอร์ต Sound Bar HDMI OUT eARC/ARC และพอร์ต TV HDMI IN  โดยใช้สาย HDMI
  2. เชื่อมต่อพอร์ต อุปกรณ์เครื่องเล่นHDMI OUT และ TV หรือ Sound Bar พอร์ต HDMI IN โดยใช้สาย HDMI

   ผังการเชื่อมต่อ
   1. Sound Bar
   2. ทีวี
   3. เครื่องเล่น Blu-ray Disc
   4. สาย HDMI ความเร็วสูง