หมายเลข ID หัวข้อ : 00196833 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

วิธีการเล่นกลับออดิโอในฟอร์แมท Dolby Atmos โดยใช้ Multi Channel AV receiver หรือ Sound Bar

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 • ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูในส่วนของ Applicable Products and Categories (หมวดหมู่และผลิคภัณฑ์ที่ใช้ได้) ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนเหล่านี้.

  ดูตามด้านล่างนี้สำหรับสิ่งที่ท่านต้องมีในการเล่นกลับแผ่น Blu-ray Disc ในออดิโอฟอร์แมท Dolby Atmos ด้วย Multi Channel AV receiver หรือ Sound Bar.

  ลำโพง
  • เชื่อมต่อลำโพงเพดานหรือลำโพงที่ใช้กับ Dolby Atmos ได้ เข้ากับ Multi Channel AV receiver. จาก Settings, ให้ไปที่ Speaker Settings เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของลำโพง. ในการตั้งค่ารูปแบบของลำโพง ให้เลือกการตั้งค่าในรูปแบบ x.x.2. ตัวอย่างเช่น 5.1.2 (TM), 5.1.2 (FD). เลือกลำโพงเหนือศีรษะ หรือลำโพง ที่ใช้งานกับ Dolby Atmos ได้ เพื่อให้เข้ากับส่วนประกอบลำโพงของท่าน.

 • การเชื่อมต่อ HDMI
 • เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับเครื่องขยายเสียง AV หรือ Sound Bar HDMI IN.
 • เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับเครื่องขยายเสียง AV หรือ Sound Bar HDMI OUT (ARC).
 • แนะนำให้ใช้สาย HDMI ที่เป็นแบบ Premium High Speed พร้อม Ethernet ในการเชื่อมต่อ.
  สาย HDMI
  [A]:Sound Bar
  [B]:เครื่องรับ Multi Channel AV
  [C]:สาย HDMI สำหรับทีวี
  [D]:สาย HDMI สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  [E]:TV
  [F]:เครื่องเล่น Blu-ray Disc

  Sound Settings
 • ต้ังค่าเครื่องรับ Multi Channel AV Sound Field ไปที่ A.F.D.
 • ห้ามตั้ง Sound bar SOUND FIELD ไปที่ เกม หรือเพลง.

  Blu-ray Disc
 • Blu-ray Disc ที่ใช้งานกับ Dolby Atmos ได้. จะมีเครื่องหมาย Dolby พิมพ์ติดอยู่.
 • เลือกการตั้งค่าเสียงหรือภาษา จาก Dolby Atmos.

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc
 • ตั้งค่า เครื่องเล่น Blu-ray disc ไปที่ Dolby Atmos, ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในเครื่องเล่น. เช่น ปรับค่า BD Audio Mix Setting ไปเป็น OFF ในเครื่องเล่น Sony Blu-ray disc ของท่าน.