หมายเลข ID หัวข้อ : 00196833 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

วิธีการเล่นกลับออดิโอในฟอร์แมท Dolby Atmos โดยใช้ Multi Channel AV receiver หรือ Sound Bar

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ดูที่ด้านล่างเพื่อที่จะดูว่าท่านต้ัองการอะไรบ้าง ในการเล่นกลับ Blu-ray Disc ในออดิโอฟอร์แมท Dolby Atmos กับเครื่องรับ Multi Channel AV หรือเครื่องซาวด์บาร์.
   

  ลำโพง

  เชื่อมต่อลำโพงเพดานหรือลำโพงที่ใช้กับ Dolby Atmos ได้ เข้ากับ Multi Channel AV receiver. จาก Settings, ให้ไปที่ Speaker Settings เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของลำโพง. ในการตั้งค่ารูปแบบของลำโพง ให้เลือกการตั้งค่าในรูปแบบ x.x.2. ตัวอย่างเช่น 5.1.2 (TM), 5.1.2 (FD). เลือกลำโพงเหนือศีรษะ หรือลำโพง ที่ใช้งานกับ Dolby Atmos ได้ เพื่อให้เข้ากับส่วนประกอบลำโพงของท่าน.
   

  การเชื่อมต่อ HDMI

  • เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับเครื่องขยายเสียง AV หรือ Sound Bar HDMI IN.
  • เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับเครื่องขยายเสียง AV หรือ Sound Bar HDMI OUT (ARC).
  • แนะนำให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI ที่มี Ethernet ในการเชื่อมต่อ.
   สาย HDMI
   [A]:Sound Bar
   [B]:Multi Channel AV receiver
   [C]:สาย HDMI สำหรับทีวี
   [D]:สาย HDMI สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc
   [E]:TV
   [F]:เครื่องเล่น Blu-ray Disc


  Sound Settings

  ต้ังค่าเครื่องรับ Multi Channel AV Sound Field ไปที่ A.F.D.


  Blu-ray Disc

  • Blu-ray Disc ที่ใช้งานกับ Dolby Atmos ได้. จะมีเครื่องหมาย Dolby พิมพ์ติดอยู่.
  • เลือกการตั้งค่าเสียงหรือภาษาจาก Dolby Atmos.


  เครื่องเล่น Blu-ray Disc

  ตั้งค่า เครื่องเล่น Blu-ray disc ไปที่ Dolby Atmos, ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในเครื่องเล่น. เช่น ปรับค่า BD Audio Mix Setting ไปเป็น OFF ในเครื่องเล่น Sony Blu-ray disc ของท่าน.