หมายเลข ID หัวข้อ : 00199600 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

มีแถบสีดำ บนหน้าจอ, มีความกว้างที่แตกต่างกัน, หรือมีบางส่วนหายไป. (ทีวี OLED)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟังก์ชัน Pixel shift เป็นฟีเจอร์ที่จะขยับภาพตามระยะเวลาที่คงที่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ.
ฟีเจอร์นี้อาจจะทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ได้.

  • มองเห็นแถบสีดำที่ขอบของจอ
  • แถบสีดำที่มีความกว้างแตกต่างกันที่ด้านบน/ล่าง หรือซ้าย/ขวา ของหน้าจอ
  • ส่วนต่าง ๆ ของขอบจะมีการถูกซ่อนไว้เล็กน้อย

โดยการตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ Off ท่านสามารถจะหลีกเลี่ยงอาการเหล่านี้ได้. อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยืดอายุของหน้าจอ เราแนะนำว่าไม่ควรตั้งค่าของฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ Off.


สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน Pixel shift , ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
บางครั้งภาพมีการเลื่อน (ฟังก์ชัน Pixel shift)