หมายเลข ID หัวข้อ : 00203938 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

หน้าจอทีวีเปลี่ยนเป็นสีดำช่วงสั้น ๆ เมื่อ หูฟัง หรือ อุปกรณ์ Bluetooth มีการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ

    เมื่อ โหมด eARC มีการตั้งไว้ที่ Autoหน้าจอทีวี จะมีการเปลี่ยนเป็นสีดำช่วงสั้น ๆ เมื่อ หูฟัง หรือ อุปกรณ์ Bluetooth มีการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ
    เรื่องนี้เป็นไปตาม ข้อมูลจำเพาะของทีวีนี้