หมายเลข ID หัวข้อ : 00199454 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

การสนับสนุนสำหรับ Wireless Surround

    ขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ Sony Wireless Audio ต่าง ๆ .

    หน้านี้จะช่วยให้ท่านหาการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wireless Surround, คำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการเซ็ตอัป, คำถามที่พบบ่อย, และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ.

    โลโก้ของ Wireless Surround


    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Music Center (SongPal) กรุณาตรวจเช็คกับ ส่วนของ Music Center (SongPal).