หมายเลข ID หัวข้อ : 00164636 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการใช้ลำโพงไร้สายแบบพกพากับ Soundbar เพื่อให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์ (Wireless Surround).

  ฟีเจอร์ Wireless Surround ของแอป  Music Center (SongPal) และหน้าจอ Sound Bar User Interface ของท่านจะทำให้ท่านสามารถสร้างระบบ Home Cinema Sound ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นมาได้ โดยใช้  Sony Sound Bar ที่ใช้งานด้วยกันได้ และ Sony Wireless Speakers ที่ใช้งานร่วมกันได้ สองตัวเหมือนกัน.

  รูปภาพประกอบ

  ข้อกำหนดต่าง ๆ :

  • ลำโพงสองรุ่นที่เหมือนกันจะต้องใช้เพื่อทำเป็นลำโพงหลัง.
  • จะต้องมีการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดเข้าไปให้กับ Sound bar และลำโพงแบบพกพานั้นด้วย.

  ข้อสำคัญ:

  • เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Wireless Surround กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน จะต้องทำการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านทาง Wi-Fi, เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันเช่นเดียวกับโทรศัพท์หรือแทปเล็ตของท่าน. Wireless Surround จะไม่ได้รับการรองรับเมื่อใช้ Bluetooth.
  • ในขณะที่ Music Center (SongPal) จะทำให้ท่านสามารถสร้าง Wireless Surround group ไม่ว่าเครื่อง Sound Bar ของท่านจะเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของท่านผ่านทาง Wi-Fi หรือผ่านทางสาย LAN (Ethernet) , เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้เป็นแบบสายระหว่างตัวเราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ของท่านกับ Sound bar เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับ Wireless Surround.

   รูปภาพประกอบ
   [A]: Wireless Router
   [B]: Sound bar
   [C]: Wireless Speaker 1
   [D]: Wireless Speaker 2
   [E]: อุปกรณ์ โมบาย /แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal)
   [F]: เครือข่าย (SSID เดียวกัน)
   [G]: แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อกับ ระบบ Lan แบบใช้สาย

  กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างการเซ็ตอัป Wireless Surround ของท่าน:

  1. โดยการใช้หน้าจอ Sound Bar User Interface
  2. โดยการใช้ แอป  Music Center (SongPal)

  การเซ็ตอัป Wireless Surround โดยใช้หน้าจอ Sound Bar User Interface

  หน้าจอ User Interface ที่มีอยู่ใน Sound Bar ของท่านจะสามารถช่วยให้ท่านทำการตั้งค่าการเซ็ตอัป Wireless Surround ได้อย่างง่าย ๆ . ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับเสียงเซอร์ราวด์ได้ในทันที.

  1. จัดลำโพง Sony Wireless Speakers ที่ใช้งานด้วยกันได้ ที่เหมือนกัน 2 ตัว, เป็นลำโพงหลังของการเซ็ตอัป เสียงเซอร์ราวด์ของท่าน.
   รูปภาพประกอบ
  2. เปิดทีวีและตั้งค่าไปที่ HDMI input ที่เหมาะสม.
  3. เปิดหน้าจอ Sound Bar User Interface และ เลือกที่ Wireless Surround ในหน้าจอ Home .
   รูปภาพประกอบ
  4. เลือกที่ OK.
  5. เครื่อง Sound Bar จะเริ่มการเซ็ตอัป Wireless Surround . กดที่ Next เพื่อทำต่อ.

   รูปภาพประกอบ

  6. เลือกที่ OK.
  7. จากนั้น ท่านจะต้องเพิ่มลำโพงหลังของท่านเข้าไปกับการเซ็ตอัปนี้. กดค้างที่ปุ่ม SETUP ของลำโพง Wireless Speaker หลังซ้ายของท่าน จนกระทั่งได้ยินเสียงยืนยัน.

   รูปภาพประกอบ

  8. เลือกที่ I hear a sound.
  9. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับลำโพง Wireless Speaker ด้านหลังขวา: กดค้างที่ปุ่ม SETUP ของลำโพงนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงยืนยัน.

   รูปภาพประกอบ

  10. เลือกที่ I hear a sound.
  11. การเซ็ตอัปเป็นอันเสร็จสิ้น. ถ้าหากท่านต้องการที่จะทดสอบเสียงเซอร์ราวด์ใหม่ของท่าน ให้เลือกที่ Play test sound. หรือ, เลือกที่ Finish เพื่อออกจากตัวช่วยการตั้งค่า และเริ่มเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ในการเซ็ตอัป Wireless Surround ของท่าน.

   รูปภาพประกอบ


  การเซ็ตอัป Wireless Surround โดยใช้ Music Center (SongPal)
  ตัวแอป Music Center (SongPal) จะช่วยให้ท่านตั้งค่าการเซ็ตอัป Wireless Surround sound ของท่านให้ทำได้อย่างง่ายดาย.

  ข้อสำคัญ:

  • ต้องมั่นใจว่าแอป Music Center (SongPal) ได้มีการติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์โมบาย (สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต) ของท่านแล้ว.

   คลิกที่ ลิงก์ที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อทำการติดตั้งแอป Music Center (SongPal) ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.

  • แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายระหว่างตัวเราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ของท่านกับ เครื่อง Sound bar ของท่านถ้าเป็นไปได้.
  • ถ้าหากเครื่อง Sound Bar ของท่านเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi, ท่านจะไม่สามารถทำการเล่นคอนเทนท์จาก เซิร์ฟเวอร์ DLNA หรือจากบริการ online Music ได้. นอกจากนี้, เมื่อเสร็จสิ้นการเซ็ตอัป การเชื่อมต่อระหว่าง Music Center (SongPal) และระบบ Wireless Surround ของท่านจะปิดลงไป เนื่องจาก เป็นข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์. ท่านจะต้องสั่งงานที่ตัวลำโพง หรือ ใช้หน้าจอ Sound Bar User Interface เพื่อยกเลิกกลุ่มของลำโพงของท่าน.

  ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่ม Wireless Surround ของท่านขึ้นมา:

  1. ต้ัองมั่นใจว่า Sound Bar และ Wireless Speakers ที่ท่านต้องการจะใช้ในการเซ็ตอัปนี้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์โมบายที่กำลังใช้งานแอป  Music Center (SongPal) นี้อยู่.
  2. จัดลำโพง Sony Wireless Speakers ที่ใช้งานด้วยกันได้ ที่เหมือนกัน 2 ตัว, เป็นลำโพงหลังของการเซ็ตอัป เสียงเซอร์ราวด์ของท่าน.

   รูปภาพประกอบ
  3. เปิดแอป  Music Center (SongPal) ขึ้นมา.
  4. แตะที่ Speaker & Group.
  5. เลือก Sound Bar ที่ใช้งานด้วยกันได้ในรายการอุปกรณ์ของท่าน.

   รูปภาพประกอบ

  6. แตะ [Group with other speakers] (จับกลุ่มกับลำโพงอื่น)

   รูปภาพประกอบ

  7. เลือกที่ Wireless Surround.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Sound Bar ของท่านเชื่อมต่อกับ WiFi (ไม่แนะนำ), จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาในตอนนี้, แจ้งท่านเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ Wireless Surround กับ Sound Bar ที่เชื่อมต่อผ่านทาง WiFi.

   รูปภาพประกอบ

  8. เลือก Wireless Speaker ที่ท่่านต้องการจะใช้สำหรับช่องทางด้านซ้าย และจากนั้นกดที่ OK. ท่านจะได้ยินเสียงยืนยัน เป็นการแสดงว่าเป็นการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ.

   รูปภาพประกอบ

  9. ทำซ้ำในขั้นตอนนี้กับช่องสัญญาณด้านหลังขวาของท่าน. เลือก Wireless Speaker ที่ท่านต้องการจะใช้และกดที่ OK. ท่านควรจะได้ยินเสียงการเชื่อมต่ออีกครั้ง.

   รูปภาพประกอบ

  10. รอประมาณ 20 วินาที เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อได้เสียก่อน.
  11. กลุ่ม Wireless Surround ของท่านก็จะได้รับการสร้างขึ้นมา. สิ่งที่ยังคงค้างอยู่ก็มีเพียงตั้งชื่อให้ และท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับคอนเทนท์ของท่านกับเสียง Wireless Surround .
    

  หมายเหตุ:

  • หลังการเชื่อมต่อแล้ว ลำโพงแบบพกพาจะไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเราท์เตอร์ได้.
  • ถ้าหากท่านต้องการจะยกเลิกกลุ่ม หรือสลับลำโพงซ้ายและขวาของท่าน ให้เลือกที่ Edit Group ในหน้าต่างของ Wireless Surround group ของท่าน.
  • การเลือก Swap left/right จะทำให้ท่านทำการสลับเสียงระหว่างลำโพง Wireless Surround ซ้ายและขวา ด้านหลังได้.
  • การเลือกที่ Separate all จะเป็นการยกเลิกกลุ่มของลำโพงของท่านออกไปอย่างสมบูรณ์.
  • ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเลือก Group ที่ท่านสร้างขึ้นมาโดยใช้ Music Center (SongPal) ในเมนู Wireless Speaker System ของเครื่อง sound bar, ให้ทำการรีเซ็ตค่าให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน(factory reset) เครื่อง sound bar เพื่อแก้ปัญหานี้.

  วิธีการตัดการเชื่อมต่อเครื่อง Soundbar และลำโพงแบบพกพาจากฟังก์ชัน Wireless Surround โดยใช้เมนูของ Soundbar.

  1. เปิดทีวีขึ้นมาและตั้งค่า HDMI input ที่เหมาะสม.
  2. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME.

   หมายเหตุ: เมนู Home จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

  3. เลือกที่ Setup.
  4. เลือกที่ Wireless Surround Settings.
  5. เลือกที่ Stop Wireless Surround.