หมายเลข ID หัวข้อ : 00157822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

อุปกรณ์เสียงใดบ้างที่ เข้ากันได้กับ ฟีเจอร์ Wireless Multi-room, Wireless Stereo, หรือ Wireless Surround ?

    สำหรับรายการของ ผลิตภัณฑ์ที่ เข้ากันได้กับ ฟีเจอร์ Wireless Multi-room, Wireless Stereoและ Wireless Surround ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ Music Center/รุ่นที่เข้ากันได้