หมายเลข ID หัวข้อ : 00157822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2018

ลำโพงและอุปกรณ์ออดิโออื่น ๆ ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ SongPal Link?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับรายการสมบูรณ์และที่อัปเดตของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชัน Wireless Multi-room, ให้ตรวจเช็คดูที่ เว็บไซต์ Music Center (SongPal).

หมายเหตุ: เราจะพยายามในการนำความสามารถในการใช้งานด้วยกันได้ของ Wireless Multi-room ไปใช้ในอุปกรณ์ให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้.

ข้อสำคัญ: เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Wireless Multi-room กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน จะต้องได้รับการอัปเดตให้เป็นเฟิร์มแวร์ที่เป็นอันล่าสุดที่มีให้ก่อน. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจสำหรับการอัปเดตที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลองใช้ Wireless Multi-room.