หมายเลข ID หัวข้อ : 00158574 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ฉันจะสามารถตรวจเช็คดูความสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับลำโพง Wireless Speakers ของฉันได้อย่างไร?

  แอป SongPal สามารถจะช่วยท่านวิเคราะห์การเชื่อมต่อของเครือข่ายได้ระหว่างลำโพงไร้สายที่ใช้งานร่วมกันได้และแอคเซสพอยต์ของท่าน (ปกติคือ เราท์เตอร์ของท่าน).

  หมายเหตุ: กรุณาดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Products) และหมวดต่าง ๆ สำหรับหัวข้อนี้ที่ด้านล่างของหัวข้อสำหรับรายการรุ่นเครื่องที่รองรับฟีเจอร์นี้ได้.

  ทำตามดังต่อไปนี้เพื่อดูว่า มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อหรือไม่ หรือตรวจเช็คดูความแรงในการรับสัญญาณ Wi-Fi:

  1. เปิดแอป SongPal ขึ้นมา และไปที่รายการอุปกรณ์ของท่าน.
  2. เลือกที่ Wireless Speaker สำหรับอันที่ท่านต้องการจะตรวจเช็คดูข้อมูลความสามารถในการเชื่อมต่อ
  3. เลื่อนลงไปในเมนู และเลือกที่ Settings.

   รูปภาพประกอบ

  4. ในเมนู Settings เลือกไปที่:
   • การวิเคราะห์การเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network Connection Diagnosis) ถ้าหากท่านต้องการตรวจเช็คดูปัญหาการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้
   • การวัดคลื่นวิทยุ Wi-Fi (Wi-Fi Radio Wave Measurement) เพื่อวัดดูความแรงของการรับสัญญาณ Wi-Fi

   รูปภาพประกอบ

  5. SongPal จะทำการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ความแรงของสัญญาณที่รับมาสำหรับลำโพงของท่าน.

   การวิเคราะห์การเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network Connection Diagnosis)

   การวัดคลื่นวิทยุ Wi-Fi (Wi-Fi Radio Wave Measurement)

   รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ

  ถ้าหาก การวิเคราะห์การเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network Connection Diagnosis) แสดงปัญหาของเครือข่ายออกมาในระหว่างลำโพงไร้สายของท่านและแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ของท่าน, ท่านจะพบกับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้ท่านช่วยแก้ปัญหานั้น.

  ทำนองเดียวกัน, คำแนะนำในการแก้ปัญหาจากการทดสอบ การวัดคลื่นวิทยุ Wi-Fi (Wi-Fi Radio Wave Measurement) จะช่วยท่านปรับปรุงการเชื่อมต่อของเครือข่ายสำหรับลำโพงของท่าน, ไม่ว่าการรับสัญญาณจะแรงเพียงพอหรือไม่ก็ตาม.