หมายเลข ID หัวข้อ : 00157817 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ฉันจะสามารถเปลี่ยนวอลลุ่มของกลุ่มอุปกรณ์ของฉัน แยกเป็นรายตัวได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้, ท่านสามารถทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ในกลุ่มของท่านได้พร้อมกัน หรือแยกรายตัวได้.

ดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ของท่านเป็นรายตัว:

  1. หลังการสร้างกลุ่ม เมื่อเล่นคอนเทนท์ให้เลือกที่ ปุ่มวอลลุ่ม เพื่อทำการปรับวอลลุ่มของลำโพงแต่ละตัว

    ปุ่มโวลลุ่ม
  2. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา, ทำให้ท่านทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ในกลุ่มของท่าน เป็นรายตัว.

    โวลลุ่มของอุปกรณ์