หมายเลข ID หัวข้อ : 00157817 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ฉันจะสามารถเปลี่ยนวอลลุ่มของกลุ่มอุปกรณ์ของฉัน แยกเป็นรายตัวได้หรือไม่?

  ได้, ท่านสามารถทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ในกลุ่มของท่านได้พร้อมกัน หรือแยกรายตัวได้.

  ดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ของท่านเป็นรายตัว:

  1. หลังการสร้างกลุ่ม เมื่อเล่นคอนเทนท์ให้เลือกที่ ปุ่มวอลลุ่ม เพื่อทำการปรับวอลลุ่มของลำโพงแต่ละตัว

   ปุ่มโวลลุ่ม
  2. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา, ทำให้ท่านทำการปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ในกลุ่มของท่าน เป็นรายตัว.

   โวลลุ่มของอุปกรณ์