หมายเลข ID หัวข้อ : 00198399 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ฉันได้จับคู่ลำโพงตัวแรกใน Music Center (SongPal)โดยใช้ NFC สำหรับ การเซ็ตอัปออดิโอแบบไร้สาย ของฉัน, แต่ฉันไม่สามารถจับคู่กับอันที่สองได้เลย.

    ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โมบายของท่าน, การตั้งค่าและสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย, ท่านอาจจะไม่สามารถทำการจับคู่ลำโพงตัวที่สองได้ด้วยอุปกรณ์โมบายของท่านในแอป Music Center (SongPal) นี้ โดยใช้ NFC.

    ถ้ากรณีของท่านเป็นเช่นนี้, กรุณาดำเนินการจับคู่ Bluetooth ด้วยตนเองสำหรับลำโพงตัวที่สอง.

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเพิ่มลำโพงเข้ากับ Music Center (SongPal), กรุณาดูที่หัวข้อนี้.