หมายเลข ID หัวข้อ : 00157814 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2018

วิธีการเพิ่มลำโพงและอุปกรณ์ออดิโออื่น เข้าไปในแอป Music Center (SongPal)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเพิ่มลำโพงและอุปกรณ์ออดิโออื่น ๆ เข้าไปให้กับแอป Music Center (SongPal) เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมาก. ต้องมั่นใจว่า ท่านใช้แอป ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Music Center (SongPal) ใน  อุปกรณ์โมบาย หรือ แทบเล็ตของท่าน, จากนั้น ให้เพิ่มเข้าไป ผ่านทาง Wi-Fi หรือ Bluetooth.

ข้อสำคัญ: เพื่อที่จะใช้ Music Center (SongPal) การเชื่อมต่อทางเครือข่าย กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องเป็น:

 • อุปกรณ์ออดิโอที่ใช้งานด้วยกันได้ (ลำโพง/ซาวด์บาร์/เครื่องรับ AV ฯลฯ.).
  ตรวจเช็คดูเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้เพิ่มเติม.
  http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
 • อัปเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์(ซอฟต์แวร์) ตัวล่าสุดที่มีให้ - ตรวจสอบให้มั่นใจสำหรับการอัปเดตที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลองใช้งาน Music Center(SongPal) network connection. 
 • เชื่อมต่อ, ผ่านทาง Wi-Fi, เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์โมบายหรือแทบเล็ตของท่าน. Music Center(SongPal) network connectionไม่ รองรับเมื่อใช้ Bluetooth.

Wi-Fi:
โดยการใช้ Wi-Fi, เป็นสิ่ง ที่ทำได้ง่ายมาก. เพียงท่านตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์โมบาย หรือ แทบเล็ตของท่าน, และอุปกรณ์ออดิโอของท่าน อยู่บน เครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน .
อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นก็จะได้รับการเพิ่ม เข้าไปโดยอัตโนมัติกับ Music Center (SongPal).

Bluetooth:

โดยการใช้ Bluetooth, กรุณาทำตามขั้นตอนการจับคู่:

 1. เปิด Music Center ขึ้นมาและแตะที่เครื่องหมาย + ดังแสดงไว้ด้านล่างนี้:

  Speaker & Group
 2. จากนั้น ให้เลือกว่า จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ออดิโอโดยอัตโนมัติ โดยใช้ NFC หรือ ไปทำการ จับคู่ Bluetooth ด้วยตนเอง เพื่อทำการจับคู่อุปกรณ์ของท่านกับอุปกรณ์โมบาย หรือ แทบเล็ต ของท่าน ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

 3. อุปกรณ์ของท่านในตอนนี้่ควรจะได้รับการเพิ่มเข้าไปอย่างถูกต้องกับแอป Music Center (SongPal) ของท่าน และควรจะแสดงเมื่อท่านเข้าไปที่  Speaker & Group.
   
  เลือกที่ Device.