หมายเลข ID หัวข้อ : 00157814 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอ/ระบบโฮมเธียเตอร์ของท่านเข้ากับแอป Music Center (SongPal)

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ออดิโอของท่านทำงานได้กับ Music Center
  • อุปกรณ์ออดิโอของท่านจะต้องมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • ถ้าหากอุปกรณ์ออดิโอและอุปกรณ์โมบายของท่านมีการเชื่อมต่อทาง Bluetooth อยู่แล้ว, ให้ปิด Bluetooth บนตัวอุปกรณ์โมบายของท่านลงไป
  • ถ้าหากท่านต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของท่าน, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายของท่านก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านผ่านทางแอป Music Center
  • ตรวจเช็คดูคู่มือของเราท์เตอร์ของท่านสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับ Music Center

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอเข้ากับ Music Center (ชื่อเดิมคือ SongPal) จะทำให้ท่านสามารถรวมกลุ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เข้าด้วยกันและใช้ ฟีเจอร์ Wireless Multi-room  ที่ท่านสามารถจะฟังเพลงของท่านในบริเวณที่แตกต่างออกไป ภายใน พื้นที่ครอบคลุมของ Wi-Fi ในบ้านของท่านได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับ Music Center:

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอเข้ากับอุปกรณ์โมบายของท่านที่มีแอป Music Center ติดตั้งไว้