หมายเลข ID หัวข้อ : 00157830 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

วิธีการสร้างกลุ่ม Wireless Multi-room ของอุปกรณ์ออดิโอต่าง ๆ โดยใช้ Music Center (SongPal)

  ฟีเจอร์ Wireless Multi-room ของแอป Music Center (SongPal) จะทำให้ท่านสร้างกลุ่มของ ลำโพงไร้สายของ Sony ที่ใช้งานด้วยกันได้ และอุปกรณ์ออดิโอตัวอื่น เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงของท่านและคอนเทนท์ออดิโออื่น ๆ ในหลายห้องได้พร้อมกัน. ท่านสามารถเลือกที่จะทำการเล่นคอนเทนท์เดียวกันในกลุ่มเดี่ยวของลำโพง, หรือ ท่านสามารถจะสร้างหลาย ๆ กลุ่มของลำโพง และเล่่นคอนเทนท์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มได้.

  ข้อสำคัญ:

  • ให้ตรวจเช็คเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้เพิ่มเติม.
   http://songpal.sony.net/en_ww/device.html
  • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ตรวจเช็คดูถึงความเป็นไปได้ของการอัปเดตที่มีให้สำหรับ แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) และสำหรับอุปกรณ์ออดิโอของท่านก่อนที่จะพยายามใช้งาน Multi-room.
  • เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Wireless Multi-room กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน, จะต้องมี การเชื่อมต่อ ผ่านทาง Wi-Fi, เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับของ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน Wireless Multi-room ไม่มีการรองรับเมื่อใช้ Bluetooth

   

  โลโกของ Multi-room

   

  เพื่อเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ Wireless Multi-room ของแอป Music Center (SongPal), อันดับแรกท่านจะต้องสร้างกลุ่มของอุปกรณ์ออดิโอ ขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม. ท่านก็จะสามารถทำการเล่่นคอนเทนท์เดียวกันในแต่ละลำโพงในกลุ่มของท่านได้พร้อมกัน.

  การสร้างกลุ่มของ Wireless Multi-room ของอุปกรณ์ออดิโอ เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายดาย - ต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะใช้สำหรับกลุ่ม เชื่อมต่อกับ เครือข่ายเดียวกัน กับอุปกรณ์โมบายของท่าน ที่แอปMusic Center (SongPal) ทำงานอยู่ และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้:

  1. เลือกลำโพง.

   รูปภาพประกอบ


  2. แตะ [Group with other speakers] (จับกลุ่มกับลำโพงอื่น)

   รูปภาพประกอบ  3. แตะที่ Wireless Multi-room.

   Wireless Multi-room


  4. เลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม.

   Add advise


  5. ยืนยันโดยทำการเลือกที่ OK, และตั้งชื่อให้กับกลุ่มนั้น.

   Create group


  6. กลุ่มจะได้รับการสร้างขึ้นมา.

   Group

    

  เพื่อเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ ออดิโอเข้ากับกลุ่มของท่านภายหลัง, เลือกที่ Edit Group และเลือก/ยกเลิกการเลือก อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเพิ่มหรือลบออก.

  ที่เหลือทั้งหมดที่ท่านต้องทำก็คือเลือกแหล่งกำเนิดคอนเทนท์เพลง/ออดิโอ และเพลิดเพลินกับกลุ่ม Wireless Multi-room อันใหม่ของท่าน.