หมายเลข ID หัวข้อ : 00227093 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2019

การเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป Music Center ล้มเหลว

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากการเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป  Music Center ล้มเหลวสำหรับเครื่องซาวด์บาร์ HT-Z9F ของท่าน

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครือข่ายแบบไร้สายของท่านมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
   • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์อื่น มีการเชื่อมต่อกับิอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องซาวด์บาร์ และอุปกรณ์โมบายของท่าน เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
  3. บังคับให้แอป Music Center หยุดทำงาน และทำการรีบูต(รีสตาร์ท) อุปกรณ์โมบายของท่านใหม่
  4. ทำการเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป Music Center อีกครั้ง
  5. ถอดปลั๊กของเราท์เตอร์ออกจากเต้ารับที่ฝาผนัง และเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
  6. ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์ให้กับเครื่องซาวด์บาร์
   1. ปิดเครื่องซาวด์บาร์
   2. ถอดปลั๊กของสายไฟกำลังออกจากเต้ารับที่ฝาผนัง และรอประมาณหนึ่งนาที
   3. เสียบปลั๊กให้กับสายไฟกำลัง
   4. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา.