หมายเลข ID หัวข้อ : 00158921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ฉันจะสามารถตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของ Music Center (SongPal) ที่ฉันใช้อยู่ได้อย่างไร?

  เพื่อจะตรวจเช็คดูว่า ปัจจุบันกำลังใช้ Music Center (SongPal) เวอร์ชันใดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. ในหน้าจอของ ลำโพงและกลุ่ม (Speaker & Group) ให้แตะที่ ไอคอนเมนูดรอปดาวน์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอนี้

   รูปภาพประกอบ
  2. เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)

   รูปภาพประกอบ
  3. เวอร์ชันปัจจุบันของท่านจะแสดงในรายการแรกของเมนู

   รูปภาพประกอบ