หมายเลข ID หัวข้อ : 00158921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

ฉันจะสามารถตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของ Music Center (SongPal) ที่ฉันใช้อยู่ได้อย่างไร?

  เพื่อจะตรวจเช็คดูว่า ปัจจุบันกำลังใช้ Music Center (SongPal) เวอร์ชันใดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. ในหน้าจอของ Speaker & Group ให้แตะที่ ไอคอนเมนูดรอปดาวน์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอนี้.

   รูปภาพประกอบ
    
  2. เลือกที่ About.

   รูปภาพประกอบ
    
  3. เวอร์ัชันปัจจุบันของท่านจะแสดงในรายการแรกของเมนู.

   รูปภาพประกอบ