หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2018

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพงผ่านการจับคู่ Bluetooth จากอุปกรณ์โมบาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อทาง Bluetooth จะมีอยู่แล้วกับอุปกรณ์ที่ท่านไม่ต้องการจะเชื่อมต่อด้วย หรือ การเชื่อมต่อทาง Bluetooth ไม่ได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง.

รูปภาพประกอบ

เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth มากกว่าหนึ่งอันกับหูฟัง หรือ ลำโพง, ท่านอาจจะไม่สามารถ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้.

กรุณาตรวจสอบ ดูวิธีการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ ทำงานร่วมกัน.

เมื่อใช้ หูฟัง หรือ ลำโพงที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC, หรือ อุปกรณ์ Bluetooth.

แตะที่เครื่องหมาย NFC บนอุปกรณ์ Bluetooth ด้วยหูฟัง หรือ ลำโพงอีกครั้ง.
ยกเลิกหน้าจอของอุปกรณ์โมบาย.

รูปภาพประกอบ

เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ.


เมื่อใช้อุปกรณ์ Android (เมื่อท่านไม่ทราบว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC หรือ ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ NFC.

ดำเนินขั้นตอนการเชื่อมต่อด้านล่าง:

 1. ตั้งค่าลำโพง หรือ หูฟังเข้าไปในโหมดจับคู่.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการตั้งค่าโหมดการจับคู่จะแตกต่างกันไป ตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.
  • ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อตั้งค่าเข้าโหมดการจับคู่.
   1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และ จากนั้น ให้รอชั่วครู่ ในระหว่างกดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์.
   2. เมื่อไฟเพาเวอร์กะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน, อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการจับคู่.

 2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ.
  หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานของ Android 6.0 อธิบายได้ดังด้านล่างนี้.


  1. แตะที่ปุ่ม HOME.

   รูปภาพประกอบ

  2. แตะที่ settings.

   รูปภาพประกอบ

  3. แตะที่ Bluetooth.

   รูปภาพประกอบ

  4. แตะที่ชื่อของอุปกรณ์ที่แสดงในรายการ Bluetooth.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่มีแสดงในรายการของ Bluetooth, มีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน Bluetooth จะมีการตั้งไว้เป็น off. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปเป็น ON.

   รูปภาพประกอบ

   เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น, connected จะแสดงขึ้นมาในชื่ออุปกรณ์ Bluetooth .

   รูปภาพประกอบ

   เป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ.

เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS.

ดำเนินขั้นตอนการเชื่อมต่อด้านล่าง:

 1. ตั้งค่าลำโพง หรือ หูฟัง เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการตั้งค่าโหมดการจับคู่จะแตกต่างกันไป ตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.
  • ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อตั้งค่าเข้าโหมดการจับคู่.
   1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และ จากนั้น ให้รอชั่วครู่ ในระหว่างกดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์.
   2. เมื่อไฟเพาเวอร์กะพริบเป็นสีแดง และ สีน้ำเงิน, อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการจับคู่.

 2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย .

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการใช้งานของ  iOS 10 มีอธิบายไว้ด้านล่างนี้.

  1. แตะที่ settings ในหน้าจอ HOME.

   รูปภาพประกอบ

  2. แตะที่ Bluetooth.

   รูปภาพประกอบ

  3. ตั้งค่า Bluetooth ไปที่ ON.
  4. แตะที่ชื่ออุปกรณ์ ที่แสดงในรายการของ Bluetooth.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่แสดงในรายการของ Bluetooth , มีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน Bluetooth จะมีการตั้งไว้เป็น off. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปเป็น ON.

   รูปภาพประกอบ

   เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น, connected จะแสดงขึ้นมาในชื่ออุปกรณ์ Bluetooth .

   รูปภาพประกอบ

   เป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับเครื่อง Walkman, หูฟัง, คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องซาวด์บาร์, ให้อ้างอิงกับ: