หมายเลข ID หัวข้อ : 00150864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/07/2018

ฟอร์แมทใดของไฟล์เพลงและวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องที่สามารถเล่นได้โดยเบราเซอร์อินเตอร์เน็ตของทีวี (เบราเซอร์ Opera)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่รองรับคอนเทนท์ที่เป็นวิดีโอและเพลงที่เก็บไว้ตัวเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต (เบราเซอร์ Opera).

ท่านสามารถจะเล่นคอนเทนท์ที่เป็นเพลง / วิดีโอ ได้โดยการใช้บริการที่มีอยู่ (เช่น YouTube, Netflix).
ถ้าต้องการตรวจสอบบริการที่มีให้, ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ All Apps.