หมายเลข ID หัวข้อ : 00150864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ฟอร์แมทฝังตัวแบบใดบ้าง ของไฟล์เพลงและวิดีโอที่สามารถเล่นโดยอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของทีวี (Opera Browser)ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คอนเทนท์วิดีโอและเพลงแบบฝังตัวในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Opera Browser) ไม่ได้รับการรองรับ.

ท่านสามารถเล่นคอนเทนท์เพลงและวิดีโอต่าง ๆได้โดยการใช้บริการที่มีให้ (เช่น YouTube, Netflix).
ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูบริการที่มี ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ All Apps.