หมายเลข ID หัวข้อ : 00246729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

ฉันจะทำการปิด TV LED จากการเปิดหรือกะพริบได้อย่างไร?

  จะมี Voice function LED อยู่ข้างตรงกลางของทีวี และที่อาจจะติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีส้มได้ ซึ่งจะเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่าไมค์ในตัวของทีวีมีการปิดไว้

  รูปภาพแสดง ตำแหน่งของ Voice function LED:

  หมายเหตุ: อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าของ ไฟ LED ตอบสนองการสั่งงาน ในตรงกลางของทีวี

  เมื่อการตรวจหา "Ok Google” มีการเปิดไว้ หรือเมื่อ การตรวจหา "Ok Google" มีการปิดไว้ และท่านทำการค้นหาโดยใช้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ Home  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ไมค์ในตัว จะถูกบันทึกไว้ ถ้า การตรวจหา"Ok Google" มีการปิดไว้ด้วย ข้อมูลที่เก็บไว้นี้ Voice function LED จะติดสว่างเป็นสีส้ม


  วิธีการปิด Voice function LED

  มีสองวิธีที่จะทำการปิด Voice function LEDนี้ได้:

  • เปิด"Ok Google" detection

   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ Device PreferencesGoogle Assistant — เปิด"Ok Google" detection
  • ลบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ ไมค์ในตัวออก

   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ AppsSee all appsShow system appsGoogle SearchClear data
   4. หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ทำการรีเซ็ตทีวี

   หมายเหตุ: Clear data ในแอป Google อ้างอิงกับการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ไมค์ในตัว ไม่ใช้ บัญชีผู้ใช้ Google ที่ลงทะเบียนไว้ในทีวี
   ถ้าหากท่านได้ล็อกอินเข้าทีวีด้วย บัญชีผู้ใช้ Google ก่อนการทำ Clear data ท่านจะยังคงล็อกอินอยู่ถึงแม้จะหลังการทำ Clear dataแล้วก็ตาม