หมายเลข ID หัวข้อ : 00198993 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/03/2019

เมื่อไฟ LED ติดสว่างเป็นสีแดง หรือสีส้ม มีความหมายว่าอะไร?

  เมื่อเปิดการทำงาน Recording (REC), ไฟ LED จะเป็นสีแดง. เมื่อเปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ของ Timer, ไฟ LED จะเป็นสีส้ม.

  • ตัวตั้งเวลา Sleep (Sleep Timer):
  • On Timer
  • Reminder
  • REC Timer
  • Picture Frame (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2015)

  เพื่อปิดฟังก์ชันนี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. ที่ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Options.
  2. เลือกที่ Illumination LED.
  3. เลือกที่ Off.