หมายเลข ID หัวข้อ : 00226618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพหรือภาพยนตร์ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10

  ข้อสำคัญ:

  • ให้ดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละราย เพื่อตรวจเช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นรุ่นที่ใช้ได้กับ Windows 10 ที่เป็นการอัปเกรด และรองรับได้ เมื่อท่านทำการอัปเกรดรุ่นที่อัปเกรดไปเป็น Windows 10 ไม่ได้, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะทำงานได้ไม่เป็นปกติ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง OS เดียวกันกับที่ท่านใช้อยู่
  • ถ้าหากอุปกรณ์ USB ไม่ได้รับการรองรับ หรือท่านต้องการจะกลับไปเป็น OS ก่อนหน้านี้หลังทำการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไปเป็น Windows 10, ให้ตรวจเช็คกับเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรายนั้น
  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อสำหรับใช้ในการบันทึกรูปภาพหรือภาพยนตร์ ได้เสียบเข้าไปในกล้องแล้ว

   หมายเหตุ: ถ้าหากพยายามจะทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆจากกล้องด้วยหน่วยความจำภายใน ท่านจะต้องถอดการ์ดหน่วยความจำนั้นออกจากกล้องก่อน เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำภายในของกล้องได้ ในระหว่างที่ยังมีการเสียบการ์ดหน่่วยความจำไว้

  3. เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้เข้าไปที่กล้อง และแจ็ค USB อินพุทของเครื่องคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ: ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน ฮับ USB หรืออุปกรณ์ USB อื่น --เช่น เครื่องพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด และการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

  4. เปิดกล้องขึ้นมา.

   หมายเหตุ:

   • เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจหาการเชื่อมต่อ USB โดยอัตโนมัติ และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมจากระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้

   • หน้าต่าง AutoPlay ควรจะมีแสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์

  5. โอนถ่ายภาพหรือวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โด่ยใช้วิธีการหนึ่งในต่อไปนี้:

  • ใช้ตัวเลือก นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

   1. หลังการเชื่อมต่อกล้อง จะมีกล่องแจ้งประกาศแสดงขึ้นมา เลือกกล่องแจ้งประกาศนั้น และจากนั้นเลือกที่ Import Pictures and Videos using Windows.
   2. ในหน้าต่างของ Import Pictures and Videos ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Import Settings.
   3. ในหน้้าต่างของ Import Settings , ทำตามคำสั่งต่าง ๆเพื่อนำเข้ารูปภาพและภาพยนตร์ของท่าน
  • Copy และ Paste ไฟล์วิดีโอจากหน้าต่างของ Removable Disk ที่แทนกล้องนั้น

   1. จากหน้าจอเดสทอป, คลิกที่ไอคอนของ Folder ที่อยู่บนแถบงาน และจากนั้นคลิกที่ไอคอนของ Computer ที่อยู่ทางด้านซ้าย
   2. ในหน้าต่างของ My Computer , ให้คลิกที่ไอคอนที่แสดงแทนกล้องนั้น.
   3. คลิกที่โฟลเดอร์ที่มีภาพยนตร์หรือภาพถ่ายในนั้น และลากและวางไปในหน้าจอเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์

    หมายเหตุ: คอนเทนท์ทั้งหมดของโฟลเดอร์จะได้รับการคัดลอกไปให้กับฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • ใช้ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

   หมายเหตุ: เข้าไปดูที่หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Home สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

  ถ้าหากท่านไม่สามารถนำเข้ารูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้องถ่ายภาพดิจิตัล Sony.
  เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำของท่าน โดยใช้ PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่าง
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/playmemories-home/en/qa/QA04.html