หมายเลข ID หัวข้อ : 00094449 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

เทคโนโลยี Miracast คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เทคโนโลยี Miracast™ จะอนุญาตให้หน้าจอของอุปกรณ์ Wi-Fi® Certified Miracast device-โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทปเล็ต หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์--ให้ท่านสามารถทำการแสดงบนหน้าจอของทีวีได้. โดยใช้ฟังก์ชั่น การจำลองหน้าจอของทีวี และไม่ต้องใช้เราท์เตอร์แบบไร้สายหรือแบบมีสายช่วยในการทำงาน.