หมายเลข ID หัวข้อ : 00094464 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในทีวีโดยใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การแสดงหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี สามารถทำผ่านทางฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

ข้อสำคัญ:

 • ฟีเจอร์นี้จะทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1.
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับฟีเจอร์ Miracast ได้.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อให้แสดงหน้้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านไปที่ทีวี :

เปิดทีวี Sony:

 1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม INPUT .
 2. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Screen mirroring.

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ตัวเลือก Built-in Wi-Fi ในทีวีมีการตั้งค่าไว้ที่ On.

ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เปิด Wi-Fi setting ไปที่ on.
  Windows 8.1 Network On
  หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้ากับเครือข่าย.
 2. กดที่คีย์โลโก้ Windows และ C ในเวลาเดียวกัน.
 3. เลือกที่ เมนูย่อย(charm) Devices.
  Devices charm
 4. เลือกที่ Project.
  Project option
 5. เลือกที่ Add a display.
  Add a Display
 6. เลือกที่ Add a Device.
  Add a Device
 7. เลือกที่หมายเลขรุ่นของทีวีนั้น.

  เลือกหมายเลขรุ่นของเครื่องแลปทอป

  หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับทีวีที่ใช้อยู่นั้น, เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีการแสดงขึ้นมาให้ท่านใส่WPS PIN.
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการแสดงขึ้นมาให้ใส่ WPS PIN, ให้ตรวจเช็คดู WPS PIN ที่แสดงบนนหน้าจอทีวีนั้น. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการแสดงขึ้นมาให้ใส่ WPS PIN, หน้าจอของเครื่องแลปทอป จะแสดงบนทีวีในทันที.
  • สำหรับทีวีรุ่นอื่น, อาจจะต้องทำการเลือกที่ Next เพื่อให้แสดงหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี.