หมายเลข ID หัวข้อ : 00136392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านจำไม่ได้แล้ว

ฉันใส่รหัส PIN เข้าไป แต่เครื่องไม่ยอมรับ

  ท่านสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อใช้งานได้ วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตรหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) 

  การตั้งค่า การควบคุมโดยผู้ปกครอง หรือการล็อกโดยผู้ปกครอง สำหรับรายการที่ส่งออกอากาศ ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง และรายการอื่น ๆ
  ถ้าต้องการตั้ง การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) หรือ การล์อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) หรือ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock)
   • เลือกที่ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock)รหัส PIN (PIN Code)
  4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก

  ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ของท่านไม่ได้ ให้ป้อนค่า PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป
  หมายเหตุ: ติดต่อกับ Sony Customer Support เพื่อตรวจสอบรหัส PIN หลักนี้
   

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) / การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (รายการส่งออกอากาศ)

  การตั้งค่า การควบคุมโดยผู้ปกครอง หรือการล็อกโดยผู้ปกครอง สำหรับรายการที่ส่งออกอากาศ
  ถ้าต้องการตั้ง การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) หรือ การล์อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls).
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV) — การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (รายการที่ส่งออกอากาศ)PIN Code
   • เลือกที่ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (รายการที่ส่งออกอากาศ)PIN Code
  4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก

  ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ของท่านไม่ได้ ให้ป้อนค่า PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป
  หมายเหตุ: ติดต่อกับ Sony Customer Support เพื่อตรวจสอบรหัส PIN หลักนี้
   

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) / การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง) (Streaming channels)

  การตั้งค่าของการควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls หรือ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) สำหรับ ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง จะมีให้เฉพาะเมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอปเฉพาะไว้เท่านั้น
  ถ้าต้องการตั้ง การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) หรือ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง) (Streaming channels) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls).
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV) — การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง) (Streaming channels)
   • เลือกที่ การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง) (Streaming channels)
  4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก

  ถ้าหากท่านลืมรหัส PIN ให้ทำ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) กับทีวีของท่าน ถ้าหากท่านต้องใส่รหัส PIN เมื่อดำเนินการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)ให้ป้อนรหัส PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป

  หมายเหตุ:

  โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted Profile)

  จำกัดการเข้าถึงแอปและคอนเทนท์ต่างๆ
  ถ้าต้องการตั้ง โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted Profile) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ถ้าเป็นการตั้งค่า PIN อันแรกของท่าน
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ความปลอดภัย และการจำกัด (Security & restrictions)สร้าง โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Create restricted profile) (Android™ 9)
    • เลือกที่ ความปลอดภัย และการจำกัด (Security & restrictions)สร้าง โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Create restricted profile) หรือ โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted profile) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. ตั้งค่า PIN ตัวใหม่
   5. ใส่ PIN ตัวใหม่อีกครั้ง
   6. ถ้ามีแอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะตั้งไว้ให้ยกเว้น ให้เลือกแอปพลิเคชันนั้นและตั้งค่าให้ไปเป็น อนุญาต (Allowed)
   7. กดที่ปุ่ม กลับ (BACK) เพื่อกลับไปที่เดิม และเลือกที่ ใส่ โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Enter restricted profile)
    
  • ถ้าหากท่านได้ตั้งค่า PIN ไว้แล้ว
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ความปลอดภัยและการจำกัด (Security & restrictions)ใส่ โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Enter restricted profile)ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) (Android 9)
    • เลือกที่ ความปลอดภัยและการจำกัด (Security & restrictions)ใส่ โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Enter restricted profile) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

  รหัส PIN ของท่านต้องใช้ในการทำสิ่งต่อไปนี้

  • ออกจากโหมด โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted profile)
  • ลบข้อมูลออกจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่อยู่ในโหมด โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted profile)

  ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ไม่ได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • เมื่อออกจากโหมด โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted profile) ให้ติดต่อกับ Sony Customer Support เพื่อตรวจสอบรหัส PIN หลักนี้
  • เมื่อทำการลบข้อมูลออกจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่อยู่ในโหมด โปรไฟล์ที่มีการจำกัด (Restricted profile ) ให้ดำเนินการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

   ถ้าต้องการทำ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) สำหรับ Android TV™ ให้อ้างอิงกับ:
   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน