หมายเลข ID หัวข้อ : 00136392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2020

วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านลืมไปแล้ว (Android TV™ รุ่นปี 2558 ถึงปี / 2562)

ฉันใส่รหัส PIN เข้าไป แต่เครื่องไม่ยอมรับ

  ข้อสำคัญ 
  ・ หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจสอบที่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Products) ของหัวข้อนี้
  ・ สำหรับ Android TV รุ่นปี 2563 .ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านลืมไปแล้ว (Android TV รุ่นปี 2563)

  ท่านสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อใช้งานได้ วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตรหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls)

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) / การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (สัญญาณส่งออกอากาศ (Broadcast))

  การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) / การล็อกโดยผู้ปกครอง (Parental lock) (ช่องสัญญาณที่มีการ สตรีมมิ่ง)

  โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile)