หมายเลข ID หัวข้อ : 00136392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/01/2019

วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านจำไม่ได้แล้ว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อใช้งานได้. วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตรหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์.

Parental lock (Broadcast)

เป็นการกำหนดการตั้งค่าการล็อกสำหรับผู้ดูแลของรายการที่ออกอากาศ.

เพื่อที่จะตั้งค่า Parental lock (Broadcast), กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกไปที่ Parental lock (Broadcast) ในกลุ่มของ Personal .
 4. เลือกที่ PIN Code.
 5. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก.

ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ของท่านไม่ได้ ให้ป้อนค่า PIN หลักสำหรับทีวีของท่านเข้าไป.

Parental lock (Streaming channels)

กำหนดการตั้งค่าสำหรับล็อกผู้ดูแลของช่องสัญญาณที่เป็นการสตรีมมิ่ง. จะมีอยู่เฉพาะเมื่อทีวีนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและติดตั้งแอปบางอย่างไว้เท่านั้น.

เพื่อทำการตั้งค่า Parental lock (Streaming channels), กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Parental lock (Streaming channels) ในกลุ่มของ Personal.
 4. ตั้งค่ารหัส PIN ของท่านที่ต้องการจำนวน 4 หลัก.

ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ไม่ได้ กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำการเคลียร์ข้อมูล:
 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
 4. เลือกที่ Live Channels.
 5. เลือกที่ Clear data.
 6. เลือกที่ OK.

Restricted Profile

เป็นการจำกัดการเปิดแอปต่าง ๆ และคอนเทนท์อื่น ๆ.

เพื่อทำการตั้งค่า Restricted Profile, กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 • ถ้าเป็นการตั้งค่า PIN อันแรกของท่าน
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่มของ Personal.
  4. เลือกที่ Restricted profile.
  5. เลือกที่Settings.
  6. ตั้งค่า PIN ตัวใหม่.
  7. ใส่ PIN ตัวใหม่อีกครั้ง.
  8. ถ้ามีแอปพิเคชันที่ท่านต้องการจะตั้งไว้ให้ยกเว้น ให้เลือกแอปพลิเคชันนั้นและตั้งค่าให้ไปเป็น Allowed.
  9. กดที่ปุ่ม BACK เพื่อกลับไปที่เดิม และเลือกที่ Enter restricted profile.
   
 • ถ้าหากท่านได้ตั้งค่า PIN ไว้แล้ว
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่มของ Personal.
  4. เลือกที่ Restricted profile.
  5. เลือกที่ Enter restricted profile.

รหัส PIN ของท่านต้องใช้ในการทำสิ่งต่อไปนี้.

 • ออกจากโหมด Restricted profile
 • ลบข้อมูลออกจากโปรไฟล์ของท่านในระหว่างที่ไม่อยู่ในโหมด Restricted profile

ถ้าหากท่านจำรหัส PIN ไม่ได้, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.