หมายเลข ID หัวข้อ : 00120199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2019

ฉันจะเซ็ตอัป Sony Android TV™ ของฉันในครั้งแรกได้อย่างไร?

  หัวข้อนี้แสดงวิธีการเซ็ตอัปทีวีของท่าน ในครั้งแรก หรือหลังการดำเนินการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน:

  การเซ็ตอัปการเริ่มต้นใช้งาน(Initial setup) จะเริ่มทำงานเมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมาหลังการซื้อมาใหม่ หรือหลังการทำการรีเซ็ตข้้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน
  ใน Initial setup, ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน Google เพื่อใช้แอป Android™ต่าง ๆ, และทำการจูนเพื่อรับสัญญาณทีวีที่ออกอากาศ

  หมายเหตุ:

  • คำสั่งสำหรับขั้นตอนการเซ็ตอัปการเริ่มต้นใช้งาน(Initial setup) จะมีแสดงบนหน้าจอทีวี การเซ็ตอัปโดยปกติสามารถจะทำให้เสร็จสิ้นได้โดยทำตามที่อ่านจากคำสั่งบนหน้าจอนี้ ถ้าหากมีบางอย่างที่ไม่ได้มีในขั้นตอนนี้แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอนั้น
  • รูปถ่ายจากหน้าจอ ที่แสดงนี้ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอจริง ๆหรือขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค รุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน
  • ถ้าต้องการเลือกรายการต่าง ๆบนหน้าจอ ให้กดที่คีย์ ลูกศรชี้ทิศทาง บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อไฮไลท์รายการที่ต้องการ และจากนั้นกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล
  • ขั้นตอนนี้ จะถือว่าการเซ็ตอัปการเริ่มต้นใช้งาน(Initial setup) มีการเริ่มทำงานแล้วโดยอัตโนมัติ ท่านยังสามารถทำการเซ็ตอัปการเริ่มต้นใช้งาน(Initial setup)ด้วยตนเองได้ โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   HOME >  Settings > Initial setup หรือ Auto start-up ในกลุ่มของ TV
  1. เลือกภาษาที่ท่านชอบในหน้าจอ Welcome. ในที่นี้จะเลือกเป็น ENGLISH.

    
  2. ถ้าหากมีหน้าจอ Set up your TV with an Android phone or tablet หรือ Do you have an Android phone or tablet? แสดงขึ้นมา, ให้เลือกว่าจะใช้โทรศัพท์ หรือแทบเล็ต Android ที่ใช้งานด้วยกันได้ ทำการโอนถ่ายการตั้งค่าปัจจุบันของท่านไปให้กับทีวีหรือไม่
   ในตัวอย่างนี้ กดที่คีย์ ลูกศรชี้ลง บนตัวรีโมทคอนโทรลและเลือกที่ Skip. (Skip Phone/Tablet สำหรับการตรวจสอบนี้)

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเลือกที่ Yes ในหน้าจอนี้, ท่านสามารถโอนถ่่ายบัญชีและรายละเอียดของครือข่ายจากอุปกรณ์ Android ที่ใช้ด้วยกันได้ โดยการคลิกง่าย ๆสองสามครั้งตามคำสั่งบนหน้าจอนั้น

    
  3. เลือกการตั้งค่าเครือข่ายที่ท่านชอบในหน้าจอของ Select your Wi-Fi network ท่านสามารถเลือกเครือข่ายไร้สายที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย จากรายการของตัวเลือกที่มีให้ หรือใช้สาย LAN สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
  4. หลังการเลือกเครือข่ายของท่าน หน้าจอ Enter password... จะแสดงขึ้นมา กดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน ในขณะที่ไฮไลท์ช่องสำหรับใส่ข้อความไว้ เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นให้ป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของท่านเข้าไป และกดที่ NEXT/ENTERหรือ FINISH เพื่อทำต่อไป.

   หมายเหตุ: เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น จะมีข้อความของ Connected successfully แสดงขึ้นมา

    
  5. เมื่อมีข้อความ Make the most of your TV screen แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Skip สำหรับการตรวจสอบนี้

    
  6. ขึ้นตอนต่อไป ในหน้าจอของ Make the most of your TV, Sign in to your account หรือ Sign in to Google ท่านจะมีสองหรือสามตัวเลือกให้ ดังด้านล่าง:
   • Use your phone or computer หรือ Use your phone or laptop
   • Use your remote หรือ Use your password
   • SKIP

    เลือกตัวเลือกที่ท่านชอบ
    หมายเหตุ:
    • เพื่อเลือกการลงชื่อเข้าใช้งานกับ Google ได้ง่ายๆ ให้เลือกที่ Use your remote หรือ Use your password และใส่รายละเอียดของท่านลงไป
    • ถ้าหากท่านตัดสินใจใช้ตัวเลือก Use your phone or computer หรือ Use your phone or laptop, โทรศัพท์/ คอมพิวเตอร์ของท่าน จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับทีวีของท่าน อันนี้เป็นตัวเลือกที่แนะนำให้ใช้ ถ้าหากท่านต้องการจะซ่อนบัญชี Google และรหัสผ่าน จากการแสดงบนหน้าจอทีวี หลังการเลือกที่ Use your remote หรือ Use your password , ทำตามคำสั่งบนหน้าจอที่แสดงบนทีวีของท่าน

     หมายเหตุ: โปรดระวัง ถ้าหากท่านข้ามส่วนนี้ไป, ท่านอาจจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ในภายหลัง เพื่อเข้าไปที่แอป และ/หรือบริการ ของ Google ใน Android TV ของท่าน
  7. กดที่ปุ่ม Enter  บนตัวรีโมทคอนโทรลหลังการป้อนรายละเอียดบัญชี Google เข้าไป

  8. เลือกที่ Accept เพื่อยอมรับใน Google Terms of Service.

  9. ในหน้าจอของ Location, เลือกที่ Yes หรือ No เพื่ออนุญาตให้แอปของ Google หรือของบริษัทอื่นใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่านได้

  10. ในหน้าจอ Help improve Android performance , เลือกที่ Yes เพื่อส่งรายละเอียดการวิเคราะห์ไปให้กับ Google.

  11. เมื่อมีหน้าจอ Choose a name for your… แสดงขึ้นมา ให้ใส่ชื่อทีวีของท่านเข้าไป เลือกชื่อที่ท่านชอบจากรายการ หรือเลือกที่ Enter custom name และใส่ชื่อเข้าไป

  12. เลือกประเทศของท่าน

  13. ถ้าหากมีหน้าจอของ Meet your Google Assistant แสดงขึ้นมา, ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอตามความจำเป็น
   ขั้นตอนนี้จะข้ามไปในกระบวนการนี้
   หมายเหตุ: การรองรับ Google Assistant ไม่ได้มีครบในทุกภูมิภาค สำหรับภูมิภาคและภาษาที่รองรับได้ ให้อ้างอิงกับ: ประเทศ/ภูมิภาค/ภาษาที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant

  14. A ข้อตกลงของ Privacy Policy จะแสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เพื่อที่จะทำการเซ็ตอัปทีวี และใช้ประโยชน์จากทีวีให้ได้มากที่สุด (เช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์), ท่านจะต้องเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอโดยใช้ปุ่มลูกศรชี้ลง และจากนั้นเลือกที่ตัวเลือก Agree all หรือ Agree. ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ วิธีการนี้เมื่อมีตัวอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ของท่านให้ เครื่องจะเริ่มทำการดาวน์โหลดมาโดยอัตโนมัติ.
    

  15. หลังจากนี้, ท่านจะต้องใส่รหัส PIN 4 หลักเข้าไป ยกเว้น 0000, ท่านสามารถจะใส่เลขใด ๆเข้าไปก็ได้ ท่านจำเป็นต้องป้อน PIN ใหม่ของท่านสองครั้ง: ครั้งแรกเป็นการกำหนดรหัสของท่าน ครั้งที่สองเป็นการตรวจสอบว่าตรงกันกับที่ท่านเลือกไว้ในครั้งแรก หน้าจอใหม่ของ , PIN code has been set, จะเป็นการยืนยันว่า PIN ใหม่ของท่านได้มีการเปิดใช้งานแล้ว
   หมายเหตุ: กรุณาจำ PIN ของท่าน และ/หรือเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย
   รหัส PIN ของท่านจะจำเป็นต้องใช้เมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ Parental Lock หรือเมื่อท่านจะทำการปลดล็อคชั่วคราวของบริการดิจิทัล/ดาวเทียมที่ล็อคไว้

  16. ท่านก็จะสามารถทำการจูนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมของท่านได้แล้ว เลือกที่จะทำการ Start กระบวนการนี้หรือ Skip เพื่อทำการจูนทีวีของท่านในภายหลัง
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีหน้าจอเซ็ตอัปของ IR Blaster (ควบคุมทีวีและกล่องเซ็ตทอปของท่านด้วยรีโมทตัวเดียว) แสดงขึ้นมา ให้อ้างอิงกับ: วิธีการเซ็ตอัป IR Blaster เพื่อทำการควบคุมทีวี และกล่องเซ็ตทอป ในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน.
   การใช้ IR Blaster ไม่สามารถใช้ได้ครบในทุกภูมิภาค สำหรับภูมิภาคที่มีการรองรับ ให้อ้างอิงกับ ประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ได้ จากลิงค์ที่ให้มา

  17. ถ้าหากท่านเลือก Start ในหน้าจอ Do you want to start Satellite Auto Tuning? , จะมีหน้าจอใหม่ของ Select the broadcaster type to automatically search for services แสดงขึ้นมา เชื่อมต่อสายทีวีของท่าน ก่อนที่จะเลือกชนิดของการส่งสัญญาณของการค้นหาช่อง และเลือกหนึ่งในต่อไปนี้:

   • Digital and Analogue
   • Digital
   • Analogue
   • Skip

  18. หลังจากเลือกชนิดของการส่งสัญญาณ ท่านจะต้องปรับระบบเสียงของท่านให้เหมาะสม ระบุถึงตำแหน่งที่ตั้งของทีวีของท่าน และเลือกเป็น Table-Top Stand หรือ Wall Mount.

  19. สุดท้าย, ตัดสินใจว่าท่านต้องการจะเปิดใช้งาน Remote start, ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่จะทำให้อุปกรณ์ภายนอกเปิดเพาเวอร์อุปกรณ์ของท่านได้ เลือกที่ On หรือ Off.

  20. ทีวีของท่านในตอนนี้ก็จะพร้อมใช้งาน เลือกที่ Complete ในหน้าจอ Setup completed! เพื่อทำต่อในเมนู HOME

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ OS ของ Android TV ของท่าน, หน้าจอแนะนำทีวี (ช่วยสอน) อาจจะแสดงขึ้นมา หน้าจอด้านล่างนี้มาจาก Android 8.0. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อทำต่อ เลือกที่ Done ในหน้าจอสุดท้าย และกดที่ปุ่ม ENTER
   • ห้ามทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) ในระหว่างที่หน้าจอช่วยสอนนี้แสดงอยู่
  21. ท่านจะได้รับการนำไปที่หน้าจอ Android TV Home