หมายเลข ID หัวข้อ : 00265350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021

อะไรคือ Wi-Fi Direct?

  โหมด Wi-Fi Direct จะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยต์หรือเราเตอร์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กันได้กับ Wi-Fi Direct สามารถจะส่งรูปภาพหรือเพลงแบบไร้สายไปให้กับทีวีได้โดยตรง

  ข้อสำคัญ:
   

  • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้
  • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด
   เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของเครื่องนั้น
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่นั้น
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค


  คำแนะนำ: วิธีการเชื่อมต่อ เครือข่าย Wi-Fi ระหว่างทีวีและคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct (WPS PBC) หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi (WPA KEY)