หมายเลข ID หัวข้อ : 00074588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/06/2018

วิธีการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2557, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. เปิดการปรับตั้งของ Built-in Wi-Fi ในทีวีของท่าน.
  1. บนรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.

   Image

   หมายเหตุ: รูปร่างของเมนู Home อาจจะแตกต่างกันไปตามทีวี หรือการปรับตั้งเฉพาะเครื่องนั้น ๆ.

  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าทีวีมีแสดง Network, ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.

   Image

  7. เลือกที่ ON.
 2. เปิดการปรับตั้ง Wi-Fi Direct ของทีวีขึ้นมา.
  1. บนรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าทีวีมีแสดง Network, ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกที่ Wi-Fi Direct.

   Image

  7. เลือกที่ ON.
 3. แสดงรหัส WPA จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี.
  1. บนรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าทีวีมีแสดง Network, ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.

   Image

  7. กดที่ปุ่ม Options.

   Image

  8. เลือกที่ Manual.

   Image

  9. เลือกที่ Other Method.

   Image

   หมายเหตุ: ตัว SSID และรหัส WPA จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี.

   Image

  10. ในการปรับตั้งของ Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct, ให้เลือกที่ SSID ของทีวีนั้น และป้อนรหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอเป็นรหัสผ่าน.

  หมายเหตุ: