หมายเลข ID หัวข้อ : 00074588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2013 และ 2014

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน.

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่Settings.
   หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างจากทีวีรุ่นปี 2014.

   รูปภาพประกอบ

  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกที่ Built-in Wi-Fi หรือ Built-in Wireless LAN.

   รูปภาพประกอบ

  7. เลือกที่ON.
    
 2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี.

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกที่ Wi-Fi Direct.

   รูปภาพประกอบ

  7. เลือกที่ON.
    
 3. แสดงรหัส WPA ของทีวี.

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
  6. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.

   รูปภาพประกอบ

  7. กดที่ปุ่ม Options .

   รูปภาพประกอบ

  8. เลือกไปที่ Manual.

   รูปภาพประกอบ

  9. เลือกที่ Other Method.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี.

   รูปภาพประกอบ

  10. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct , ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน.

  หมายเหตุ: