หมายเลข ID หัวข้อ : 00115526 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการจับคู่โดย Touchpad Remote Control กับทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอภาพเคลื่อนไหว สำหรับ Touchpad Remote Control จะมีการเล่นซ้ำกลับไปมา.

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

ถ้าต้องการจะใช้ Touchpad Remote Control จำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทนี้เข้ากับทีวี.

Touchpad Remote Control ที่จัดมาให้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
 2. เมื่อมีบทช่วยสอนแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้กดบริเวณ Touchpad ซ้ำ ๆ ดังรูปในบทช่วยสอนเพื่อทำการจับคู่.
  รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ:

 • ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับ Touchpad Remote Control จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.
 • ถ้าหากรีโมทนี้ไม่ทำงาน แม้ว่า ท่านจะขยับนิ้วของท่านไปบนทัชแพด มีความเป็นไปได้ที่รีโมทและทีวีจะยังไม่มีการจับคู่กัน. กดค้างที่ปุ่ม INPUT บนทีวี ไว้นานอย่างน้อย 5 วินาที, และทำการลงทะะเบียน Touchpad Remote Control นั้นเข้าไปจากหน้าจอที่แสดงขึ้นมานั้น.
 • ถ้าหากมีข้อความ Unable to turn Bluetooth on due to an error แสดงขึ้นมา กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่.

Touchpad Remote Control ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้อง.
 2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่รีโมท.
  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่จัดมาให้.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
  5. เลือกที่ Yes, และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่.

หมายเหตุ: สำหรับคู่มือการใช้งาน ให้ทำตามบทช่วยสอนที่แสดงขึ้นมาหลังการจับคู่ทำได้สำเร็จ. ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานนี้ได้จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.