หมายเลข ID หัวข้อ : 00115526 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

วิธีการจับคู่ Touchpad Remote Control กับทีวี

  วิดีโอภาพเคลื่อนไหว สำหรับ Touchpad Remote Control จะมีการเล่นซ้ำกลับไปมา.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

  ถ้าต้องการจะใช้ Touchpad Remote Control จำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทนี้เข้ากับทีวี.

  Touchpad Remote Control ที่จัดมาให้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
  2. เมื่อมีบทช่วยสอนแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้กดบริเวณ Touchpad ซ้ำ ๆ ดังรูปในบทช่วยสอนเพื่อทำการจับคู่.
   รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับ Touchpad Remote Control จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.
  • ถ้าหากตัวรีโมทนี้ไม่ทำงานแม้ว่าท่านจะขยับนิ้วของท่่านไปบนทัชแพดแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ตัวรีโมทและทีวีจะยังไม่มีการจับคู่กัน. กดค้างที่ปุ่ม INPUT บนเครื่องทีวี ไว้นานอย่างน้อย 5 วินาที, และทำการลงทะะเบียน Touchpad Remote Control นั้นเข้าไปจากหน้าจอที่แสดงขึ้นมานั้น.
  • ถ้าหากมีข้อความ Unable to turn Bluetooth on due to an error แสดงขึ้นมา กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่.

  Touchpad Remote Control ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
  2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมท.
   1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่จัดมาให้.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
   4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
   5. เลือกที่ Yes, และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่.

  หมายเหตุ: สำหรับคู่มือการใช้งาน ให้ทำตามบทช่วยสอนที่แสดงขึ้นมาหลังการจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว. ท่านสามารถดููคู่มือการใช้งานนี้ได้จาก Touchpad Remote Control ในส่วนบนของหน้าจอ Home.