หมายเลข ID หัวข้อ : 00244824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

วิธีการหาข้อมูลใน คู่มือทีวี

  หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 ชื่อโครงสร้างและการออกแบบของคู่มือ มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้

  ฉันต้องอ้างอิงจากคู่มือใดบ้าง?
  ฉันจะค้นหาข้อมูลในคู่มือได้อย่างไร?
  ฉันจะพิมพ์คู่มือได้อย่างไร?
  วิธีแก้ปัญหาอื่นที่นอกเหนือจากคู่มือ

  ฉันต้องอ้างอิงจากคู่มือใดบ้าง?

  • คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ (Web manual)) - วิธีการใช้ข้อมูลการใช้ทีวี หรือ การแก้ปัญหา
  • คู่มือเซ็ตอัป (Setup Guide) -  การติดตั้งทีวีและการเซ็ตอัป
  • คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) - ชื่อชิ้นส่วนและสเปก

  ฉันจะค้นหาข้อมูลในคู่มือได้อย่างไร?

  ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการจะดูหรือใช้ได้ในกล่องสำหรับค้นหา ใส่คำหลัก (Keyword) ที่เกี่ยวข้อที่ท่านกำลังหาเข้าไปและเลือกหัวข้อจากหน้าผลการค้นหา

  กล่องค้นหาของคู่มือให้ความช่วยเหลือออนไลน์ที่ด้านขวาบน

  หน้าผลการค้นหาในคู่มือให้ความช่วยเหลือทีวีออนไลน์

  ฉันจะพิมพ์คู่มือได้อย่างไร?

  ปุ่ม คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) จะมีปุ่ม พิมพ์ (Print) ในแต่ละหน้าให้

  ตำแหน่งของไอคอนพิมพ์คู่มือให้ความช่วยเหลือออนไลน์
  เมื่อท่านคลิกปุ่มพิมพ์ (Print) จะมีหน้าต่างสำหรับพิมพ์เปิดขึ้นมา เลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ (Print) 
  หมายเหตุ: ถ้าท่านต้องการจะพิมพ์ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)เต็มฉบับ ให้ไปที่หน้าแรกของ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) และคลิกที่ลิงก์ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (เวอร์ชันพิมพ์ (Print Version)) ที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อให้ความช่วยเหลือนั้น

  วิธีแก้ปัญหาอื่นที่นอกเหนือจากคู่มือ

  Sony จะมีข้อมูลให้การสนับสนุนล่าสุดในเว็บไซต์ของเรา
  ถ้าต้องการหาข้อมูลเฉพาะในหน้ารุ่นของท่าน ให้ตั้งตัวกรองการค้นหา (Search filter) ไปเป็น ทั้งหมด (All)และป้อนคำหลัก (Keyword)ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านกำลังหาและคลิกที่ปุ่ม ค้นหา (Search)
  ผลการค้นหาจะมี คอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง คำถามและคำตอบ และ ดาวน์โหลดดังที่แสดงไว้

  ตัวกรองเว็ปไซต์สนับสนุนสำหรับทุกคอนเทนท์