หมายเลข ID หัวข้อ : 00118942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2020

กรอบ Search ไม่แสดงขึ้นมา แม้ว่าฉันจะกดที่ปุ่ม Microphone บนตัว Touchpad Remote Control แล้ว

  การจดจำเสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวการณ์ แม้จะกดที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) บนตัว รีโมทคอนโทรล ฟังก์ชันการจดจำเสียงจะไม่ทำงานในบางหน้าจอ หรือบางหน้าจอเซ็ตอัป เช่นต่อไปนี้ และกล่องสำหรับค้นหา (Search box) จะไม่มีแสดงออกมา:

  หมายเหตุ: ตัวอย่างด้านล่างเป็นโครงร่างของ ฟีเจอร์ต่าง ๆ ฟีเจอร์เป้าหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

  • ในคอนเทนท์ของคู่ืมือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide) (เมื่อโฟกัสออกไปจากเฮดเดอร์) (*1)
  • สิทธิตามกฎหมายของ Sony
  • หน้าจอ Login ของ PlayMemories Online ใน Album, และหน้าจอ Help ของ PlayMemories Online ในการตั้งค่าของ Album
  • PS Video (*1)
  • SONY ID (หน้าจอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของ Sony)
  • NetAD (เปิดจาก DUX)
  • NetAD (เปิดจาก Sony Select)
  • PS Now Store (*1)
  • ACTION MENU
  • Discover
  • ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้น(*1)
  • ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้น(ยกเว้นการเลือกโดย Home > Settings > Initial setup ในกลุ่มของ TV ) (*2)
  • Google Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  • การอนุญาตให้ใช้งานได้ของ Google Open Source
  • Google Terms of Service (ข้อตกลงการให้บริการ)
  • การอนุญาตให้ใช้งานได้ของ System WebView (*2)
  • การแสดงภาพ YouTube บนหน้าจอทีวี (Casting YouTube) (*1)
  (*1): สำหรับเครื่องรุ่นปี 2558 และ 2559
  (*2): สำหรับเครื่องรุ่นปี 2560