หมายเลข ID หัวข้อ : 00203435 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

เปรียบเทียบโหมด Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (P&P) และ Twin Picture

  ทีวีของท่านสามารถจะแสดงได้จากหนึ่งหรือสองซอร์ซพร้อมกันได้; อย่างไรก็ตาม, เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่านและฟังก์ชันที่เลือก. มีโหมดที่แตกต่างกันสามโหมด:

  • Picture-in-Picture (PIP): แสดงภาพที่ท่านกำลังดูอยู่เป็นจอเล็กที่มุมของจอใหญ่.
  • Twin Picture ท่านสามารถดูวิดีโอจากสองซอร์ซได้พร้อมกันโดยการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI และรายการทีวี (จูนเนอร์ในตัว) ในสองหน้าจอ.
  • Picture-and-Picture (P&P): ท่านสามารถดูสองภาพ (ซ้ายและขวา) ได้พร้อมกัน(เช่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และรายการทีวี).

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกันคู่มือให้ความช่วยเหลือหรือ i-Manual. 


  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องทีวีที่ใช้่่งานด้วยกันได้ กรุณาดูจากตารางด้านล่างนี้(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2018): 


  Android TV

  (วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

  รุ่น

  PIP

  Twin Picture

  เครื่องรุ่นปี 2015
  (xxC ซีรีส์)
  -✓ *1
  เครื่องรุ่นอื่น ๆ✓ *2-

   

  ทีวีอื่น ๆ

  รุ่น

  PIP

  P&P

  2015 หรือที่ใหม่กว่า--
  2014 หรือที่เก่ากว่า✓ *3✓ *3

   

  *1

  • เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเข้าไปให้กับทีวีของท่านแล้ว.
  • จะมีเฉพาะสัญญาณ Digital 2K และ Analogue ที่สามารถแสดงได้ในระหว่างที่ใช้ Twin Picture.
  • Twin Picture จะไม่มีให้ใช้เมื่อดูช่องสัญญาณจากดาวเทียม ดิจิทัลหรืออนาล็อก หรือเมื่อใช้แอปเฉพาะ(เช่น YouTube). กรุณาสลับอินพุทไปที่ HDMI ก่อนที่จะกดปุ่ม ACTION MENU.
  • จะมีเฉพาะซอร์ซที่รวมกันที่ท่านสามารถรับชมได้ด้วยสองหน้าจอคือรายการทีวี(จูนเนอร์ในตัว) และอุปกรณ์ HDMI.
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: จะใช้ฟังก์ชัน Twin Picture ใน Sony Android TV ได้อย่างไร?

  *2

  • ฟังก์ชันนี้มีการเพิ่มเข้าไปใน Android Nougat. เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเข้าไปให้กับทีวีของท่านแล้ว.
  • หน้าจอเล็กจะแสดงที่มุมของแอปที่ใช้ล่าสุด. อย่างไรก็ตาม, แอปที่แสดงอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับสภาวะบางอย่าง.
  • การใช้งานเช่นการเปลี่ยนช่องสัญญาณมีการปิดไว้ในระหว่างการรับชมหน้าจอเล็กนี้.
  • รายการทีวี, อินพุทจากภายนอกเช่นอุปกรณ์ HDMI, แอปต่าง ๆที่เล่นภาพยนตร์ หรือแอปต่าง ๆบางตัวที่เล่นภาพ หรือเพลง ไม่สามารถจะแสดงได้ในเวลาเดียวกัน.
  • ตำแหน่งของหน้าจอเล็กจะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติ. ท่านไม่สามารถตั้งด้วยตนเองได้.

  *3

  • การมีให้ของ Twin Picture (PIP หรือ P&P) จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น. 
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับ i-Manual.