หมายเลข ID หัวข้อ : 00138442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการเปิดการทำงานของโหมดดูภาพคู่ (twin view)

  หมายเหตุ

  • ทีวีนี้ไม่สามารถเข้าสู่โหมด Twin Picture ยกเว้น ทำการเลือกอินพุทเป็น HDMI.
  • สัญญาณที่สามารถแสดงในโหมด Twin Picture ได้ คือ Digital 2K และสัญญาณอนาล็อก.
  • ฟังก์ชั่นการแสดง Twin Picture สามารถใช้ได้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด PKG3.017.XXXXXXX และที่ใหม่กว่า. ถ้าต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ทีวี, ให้อ้างอิงกับ ที่นี่ . ถ้าหากทีวีของท่านยังไม่ได้อัพเดต, กรุณาทำการอัพเดตให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยทำตามขั้นตอน ที่นี่ .

  ถ้าต้องการแสดงสองภาพ, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  ขั้นตอนที่ 1:เลือกที่ อินพุท HDMI ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ด้วย.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Inputs.
  3. เลือกที่ HDMI1-4.

  ขั้นตอนที่ 2:เลือกที่ Twin Picture จาก ACTION MENU.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Twin Picture.

  ขั้นตอนที่ 3:ถ้าต้องการปิดโหมด Twin Picture, เลือกที่ Single Picture จาก ACTION MENU.