หมายเลข ID หัวข้อ : 00194309 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

การตั้งค่าภาพและเสียงจะเปลี่ยนไปเมื่อเลือกที่ Picture-in-picture (PIP) ในขณะที่รับชมทีวี.

    เมื่อเลือกที่ Picture-in-picture (PIP) การตั้งค่าของภาพและเสียงจะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งค่าเดียวกันกับในของ Apps.

    ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าภาพและเสียงของApps.

    1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่ Music ในกลุ่มของ Apps หรือ App.
    3. กดที่ปุ่ม ACTION MENU จากนั้น ให้เลือกที่  Picture หรือ Sound.