หมายเลข ID หัวข้อ : 00203438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

ตำแหน่งของปุ่ม Power ของทีวีนี้อยู่ที่ใด?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ให้ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่าย ของหัวข้อนี้.

ปุ่ม Power ของทีวีนี้อยู่ที่ส่วนล่างของทีวี. ดูที่ปุ่มทางด้านขวาของโลโก้ SONY, ที่ด้านล่างของทีวี. กดค้างที่ปุ่ม Power (ที่อยู่ตรงกลาง) ไว้อย่างน้อยสามวินาที, และทีวีจะมีการเปิดหรือปิด.

รูปภาพประกอบ

[A] ส่วนด้านล่าง