หมายเลข ID หัวข้อ : 00203438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2022

ตำแหน่งของปุ่ม Power ของทีวีนี้อยู่ที่ใด?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น หรือตรวจสอบที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ปุ่ม Power ของทีวีนี้อยู่ที่ส่วนล่างของทีวี ดูที่ปุ่มทางด้านขวาของโลโก้ SONY ที่ด้านล่างของทีวี กดค้างที่ปุ่ม Power (ที่อยู่ตรงกลาง) ไว้อย่างน้อย 3 วินาที และทีวีจะเปิดหรือปิด

  รูปภาพประกอบ

  [A] ส่วนด้านล่าง

  หมายเหตุ:

  • สิ่งนี้ใช้ได้กับ W60D และ W65D ซีรีส์เท่านั้น
  • สำหรับทีวีรุ่นอื่นๆ ตำแหน่งของปุ่ม TV อาจจะแตกต่างออกไปได้ ให้ตรวจเช็คดูบริเวณด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวีของท่าน หรืออ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น

  ท่านสามารถตรวจเช็คดูตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power ของท่านที่เป็น Bravia TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560 ได้ที่นี่ และ Bravia TV รุ่นปี 2561 ถึง 2564 ได้ที่นี่