หมายเลข ID หัวข้อ : 00120270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2018

ฉันต้องมีบัญชี Google account / ID เพื่อใช้ Android TV ของฉันหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถใช้บางฟังก์ชันของ Android TV ได้ โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญขีใช้งานของ Google. ท่านสามารถรับชมรายการทีวี และใช้แอปพลิเคชันของ Sony ทั้งหมดได้ เช่น แอป Video & TV SideView, ฟังก์ชันเครือข่ายในบ้านสำหรับ แอป Album, แอป Music, แอป Video และ Network Electronic Program Guide (EPG).

นอกจากนี้, บางฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน Google Voice Search, ฟังก์ชัน Google Cast, เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และ แอป YouTube จะใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญชีของ Google.

อย่างไรก็ตาม, ท่านจะไม่สามารถเช่า หรือซื้อ ภาพยนตร์ รายการโชว์ทางทีวี และแอปต่าง ๆ จาก Google Play Store ได้.

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google’s Terms of Service and Privacy Policy) จะมีอยู่ในลิงค์ต่อไปนี้: