หมายเลข ID หัวข้อ : 00120270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

ฉันต้องมีบัญชี Google account / ID เพื่อใช้ Android TV ของฉันหรือไม่ ?

ฟังก์ชันอะไรของทีวีนี้ที่ต้องใช้ Google Account?

    ท่านสามารถใช้บางฟังก์ชันของ Android TV ได้ โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญขีใช้งานของ Google. ท่านสามารถรับชมรายการทีวี และใช้แอปพลิเคชันของ Sony ทั้งหมดได้ เช่น แอป Video & TV SideView, ฟังก์ชันเครือข่ายในบ้านสำหรับ แอป Album, แอป Music, แอป Video และ Network Electronic Program Guide (EPG).

    นอกจากนี้, บางฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน Google Voice Search, ฟังก์ชัน Chromecast built-in(Google Cast), เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และ แอป YouTube สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญชีของ Google.

    อย่างไรก็ตาม, ท่านจะไม่สามารถเช่า หรือซื้อ ภาพยนตร์ รายการโชว์ทางทีวี และแอปต่าง ๆ จาก Google Play Store ได้.

    หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google’s Terms of Service and Privacy Policy) จะมีอยู่ในลิงค์ต่อไปนี้:


    *Google, Android TV, YouTube, Chromecast built-in และGoogle Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.