หมายเลข ID หัวข้อ : 00199448 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/05/2021

จะปิดหรือเปิด โหมด Safe ได้อย่างไร?

โหมด Safe จะแสดงบนหน้าจอ

  ถ้าทีวีของท่านทำงานไม่ถูกต้อง อาจจะมีปัญหาในแอปพลิเคชันบางตัวที่ดาวน์โหลดมา การเปิด Safe mode จะปิด แอปพลิเคชันที่ ดาวน์โหลดมาทั้งหมด และท่านสามารถตรวจเช็คดูทีวีว่าเป็นปกติหรือไม่
  ถ้าปัญหาไม่เกิดขึ้นเมื่อตั้ง Safe mode ไปเป็น Onให้ลองทำการยกเลิกการติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ ดาวน์โหลดมาอันล่าสุดดู แอปพลิเคชันเหล่านั้นอาจจะ เข้ากันไม่ได้กับ Android TV™ และทำให้เกิดปัญหา

  • ถ้าต้องการเข้าสู่ Safe modeให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. กดค้างที่ปุ่ม POWER ของ รีโมทคอนโทรลทีวีจนกระทั่งมีข้อความ Power off แสดงขึ้นมา
    หมายเหตุ: สำหรับหมายเหตุและรายละเอียดต่าง ๆ ในการรีสตาร์ท ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะรีสตาร์ท Android TV ได้อย่างไร? .
   2. เมื่อมี ภาพเคลื่อนไหวของ Google เริ่มแสดง ให้กดค้างที่ปุ่ม ปรับ ระดับเสียงลง (Volume down) (-) บนตัว ระดับเสียงจนกระทั่งภาพเคลื่อนไหวนั้นหายไป
    หมายเหตุ: จะมีคำว่า Safe mode แสดงขึ้นมาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
  • ถ้าต้องการออกจาก Safe modeกดค้างที่ปุ่ม POWER ของ รีโมทคอนโทรลทีวีจนกระทั่งมีข้อความ Power off แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: สำหรับหมายเหตุและรายละเอียดต่าง ๆ ในการรีสตาร์ท ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะรีสตาร์ท Android TV ได้อย่างไร? .