หมายเลข ID หัวข้อ : 00199448 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/03/2019

จะเปิด/ปิด โหมด Safe ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากทีวีของไม่ทำงานอย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันที่ดาว์นโหลดมาบางตัวอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาก็ได้.
การเปิดโหมด Safe จะทำให้ท่านทำการตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นทำงานเป็นปกติหรือไม่ เมื่อแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดจะถูกปิดการทำงานไว้.
ถ้าท่านพบว่าปัญหาไม่เกิดขึ้นเมื่อเปิดโหมด Safe, ท่านอาจจะสามารถพิจารณาทำการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาที่อาจจะทำงานร่ว่่มกับ Android TV นั้นไม่ได้ออกไป.

 • เพื่อเข้าโหมดSafe, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  1. รีเซ็ตทีวี .
   สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ: วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  2. เมื่อภาพเคลื่อนไหวของ Google เริ่มแสดงขึ้นมา ให้กดค้างที่ปุ่ม Volume down (-) บนตัวรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งภาพเคลื่อนไหวนั้นหายไป.
   Safe mode จะแสดงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ.
 • เพื่อออกจาก โหมด Safe, ให้รีเซ็ตทีวีนั้น.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ: วิธีการ รีเซ็ต Android TV